Prekomjerni dug poduzeća u Hrvatskoj: mikroprocjena i makroimplikacije

Objavljeno: 29.6.2017.

U novom broju Istraživanja HNB-a, pod nazivom Prekomjerni dug poduzeća u Hrvatskoj: mikroprocjena i makroimplikacije, Ana Martinis i Igor Ljubaj ocjenjuju koliko je duga poduzeća u Hrvatskoj prekomjerno te istražuju utjecaj prekomjerne zaduženosti poduzeća na njihovu investicijsku aktivnost.

Visoka zaduženost poduzeća i s njom povezana potreba za razduživanjem došle su u središte pozornosti ekonomskih istraživanja tijekom globalne financijske krize i često se navode kao glavno ograničenje snažnijega gospodarskog oporavka. Unatoč tome, u dosadašnjoj stručnoj literaturi nedostaje sveobuhvatna kvantifikacija prekomjerne zaduženosti poduzeća u Hrvatskoj.

Rezultati dobiveni u radu pokazuju da je otprilike trećina duga poduzeća u Hrvatskoj prekomjerna, što upućuje na velike potrebe za razduživanjem. U slučaju šokova pada BDP-a i porasta kamatnih stopa potrebe za razduživanjem mogle bi se i zamjetno povećati. Iako prekomjerni dug nije ravnomjerno raspoređen, već je koncentriran u manjem broju velikih i neizvoznih poduzeća, ocijenjeni opseg prezaduženosti može imati nepovoljne makroekonomske implikacije. Naime, rezultati rada pokazali su da su prezadužena poduzeća tijekom krize znatno više smanjivala svoje investicije od poduzeća koja nisu bila prezadužena. Ocijenjeni obujam prekomjernog duga poduzeća u Hrvatskoj i njegov negativni učinak na investicije te spori napredak u smanjivanju prekomjernog duga naglašavaju potrebu za proaktivnim i koordiniranim angažmanom politike, koji bi trebao uključivati mjere za učinkovitije stečajne postupke, brže čišćenje bilanca, poboljšano restrukturiranje prekomjerno zaduženih poduzeća u državnom vlasništvu te sveobuhvatnu strategiju politike za poboljšanje poslovne klime i konkurentnosti.

Rad je dostupan na engleskom jeziku, a hrvatski će prijevod biti objavljen uskoro.