Međunarodna suradnja sa supervizorskim tijelima

Objavljeno: 30.6.2015.
Osnovu za suradnju s inozemnim nadležnim supervizorskim tijelima za kreditne institucije koje su u većinskom stranom vlasništvu čine bilateralni sporazumi sklopljeni između Hrvatske narodne banke i predstavnika neke zemlje.

Osnovu za suradnju s inozemnim nadležnim supervizorskim tijelima za kreditne institucije koje su u većinskom stranom vlasništvu čine bilateralni sporazumi sklopljeni između Hrvatske narodne banke i predstavnika Austrije, Francuske, Italije, Madžarske, Njemačke, San Marina i Turske. Sporazumi HNB-a sa supervizorskim tijelima iz Bosne i Hercegovine te Crne Gore povezani su sa supervizijom kreditnih institucija kćeri u tim zemljama.