Regulativa

Objavljeno: 30.6.2015.
Pri izradi statistika iz djelokruga Hrvatske narodne banke sastavljači se pridržavaju relevantnih pravnih odredbi zakonodavstva EU-a i nacionalnog zakonodavstva s ciljem da se proizvedu međunarodno usporedive statistike. U ovoj rubrici nalazi se ažurni pregled važećeg zakonodavstva prema statističkim područjima.

Uredba Vijeća (EU) 2015/373 od 5. ožujka 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2533/98 o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke

Područje Statistika
Link

Smjernica (EU) 2015/571 Europske središnje banke od 6. studenoga 2014. o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici (ESB/2014/43)

Područje Monetarna statistika, Financijska statistika
Link

Odluka (EU) 2015/32 Europske središnje banke od 29. prosinca 2014. o odstupanjima koja se mogu odobriti prema Uredbi (EU) br. 1073/2013 o statistici imovine i obveza investicijskih fondova (ESB/2013/38) (ESB/2014/62)

Područje Financijska statistika
Link

Uredba (EU) 2015/730 Europske središnje banke od 16. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1011/2012 o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira (ESB/2012/24) (ESB/2015/18)

Područje Statistika vrijednosnih papira
Link

Pretraživanje regulative