10 lipa

Objavljeno: 31.1.2015.

Sastav kovine: Čelična jezgra obložena broncom

Promjer: 20 mm

Težina: 3,25 g

Motiv na licu: U središnjem dijelu brojčana oznaka i naziv novčane jedinice "10 LIPA", a u pozadini prikaz stilizirane grane lipe u cvatu. U gornjem polukrugu, uz rub, natpis "REPUBLIKA HRVATSKA". Uz donji rub, u središnjem dijelu, prikaz grba Republike Hrvatske od kojeg je lijevo i desno prikaz pleterne ornamentike.

LIPA

Lipa je sveto slavensko drvo čija je simbolika sadržana u legendama, pričama i pisanoj povijesti sve do danas. To je medonosna ljekovita biljka od čijih se cvjetova spravlja čaj, jedan od najstarijih napitaka za očuvanje zdravlja i liječenje. Lipovina je posebno cijenjeno drvo u stolarstvu i tokarstvu. Lipa je autohtona vrsta hrvatskih šuma rasprostranjena u svim dijelovima Hrvatske. Snažno je i visoko drvo koje doseže starost od nekoliko stotina godina.

Motiv na naličju: U središnjem dijelu stilizirana stabljika duhana u cvatu. Iznad prikaza, kružno uz rub, natpis "DUHAN" (lat. "NICOTIANA TABACUM"). Uz donji rub, u središnjem dijelu, godina kovanja.

DUHAN

Duhan je proizvod tradicijske privrede kojim su se bavile generacije podravskih, slavonskih i dalmatinskih seljaka. Prva sadnja duhana zabilježena je na području Đurđevca već 1571. godine. Duhan ima ponajprije gospodarsku vrijednost kao industrijska kultura.