Reproduciranje

Objavljeno: 1.1.2023.

PRAVILA REPRODUCIRANJA EURONOVČANICA

Pravila reproduciranja euronovčanica propisana su Odlukom Europske središnje banke od 19. travnja 2013. o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica (preinačena) (ESB/2013/10) (SL L 118, 30. 4. 2013.), kako je izmijenjena Odlukom (EU) 2020/2090 Europske središnje banke od 4. prosinca 2020. o izmjeni Odluke ESB/2013/10 o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica (ESB/2020/60) (SL L 423, 15. 12. 2020.) (u nastavku teksta: Odluka ESB/2013/10).

U skladu s Odlukom ESB/2013/ u članku 1. navedeni su apoeni i specifikacije euronovčanica:

 1. Euronovčanice prve serije obuhvaćaju sedam apoena euronovčanica u rasponu od 5 do 500 eura. Euronovčanice druge serije obuhvaćaju šest apoena u rasponu od 5 do 200 eura. Euronovčanice prikazuju temu „europska razdoblja i stilovi” sa sljedećim osnovnim specifikacijama:
Nominalna vrijednost (EUR) Dimenzije (prva serija) Dimenzije (druga serija) Prevladavajuća boja Dizajn
5 120 × 62 mm 120 × 62 mm Siva Klasika
10 127 × 67 mm 127 × 67 mm Crvena Romanika
20 133 × 72 mm 133 × 72 mm Plava Gotika
50 140 × 77 mm 140 × 77 mm Narančasta Renesansa
100 147 × 82 mm 147 × 77 mm Zelena Barok i rokoko
200 153 × 82 mm 153 × 77 mm Žutosmeđa Arhitektura željeza i stakla
500 160 × 82 mm Ne uključuje se u drugu seriju Ljubičasta Moderna arhitektura 20. stoljeća

 

 1. Na sedam apoena serije euronovčanica prikazana su vrata i prozori na prednjoj strani (lice) te mostovi na stražnjoj strani (naličje). Svih sedam apoena tipično je za navedena različita umjetnička razdoblja u Europi. Ostali elementi dizajna uključuju:
  1. simbol Europske unije
  2. naziv valute ispisan latiničnim i grčkim pismom te, osim toga, za drugu seriju euronovčanica, naziv valute na ćiriličnom pismu
  3. početna slova naziva ESB-a na službenim jezicima Europske unije:
   1. za prvu seriju euronovčanica početna slova naziva ESB-a ograničena su na sljedećih pet službenih jezika: BCE, ECB, EZB, EKT i EKP
   2. za drugu seriju euronovčanica (1) za apoene od 5 eura, 10 eura i 20 eura početna slova naziva ESB-a ograničena su na sljedećih devet službenih jezika: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE i EBC; (2) za apoene od 50 eura, 100 eura i 200 eura početna slova naziva ESB-a ograničena su na sljedećih deset službenih jezika: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE i EBC
  4. simbol © koji označuje da autorsko pravo pripada ESB-u i
  5. potpis predsjednika ESB-a.

Člankom 2. stavkom 3. Odluke ESB 2013/10 propisani su slučajevi dopuštenog reproduciranja euronovčanica bez prethodnog odobrenja Europske središnje banke kako slijedi:

(a) jednostrane reprodukcije euronovčanice (kako je navedeno u članku 1.) pod uvjetom da veličina reprodukcije bude jednaka ili veća od 125% dužine i širine ili jednaka ili manja od 75% dužine i širine odgovarajuće euronovčanice kako je navedeno u članku 1. ili

(b) dvostrane reprodukcije euronovčanice kako je navedeno u članku 1. pod uvjetom da veličina reprodukcije bude jednaka ili veća od 200% dužine i širine ili jednaka ili manja od 50% dužine i širine odgovarajuće euronovčanice kako je navedeno u članku 1. ili

(c) reprodukcije pojedinih elemenata dizajna euronovčanice kako je navedeno u članku 1. pod uvjetom da takav element dizajna nije na pozadini koja je slična novčanici ili

(d) jednostrane reprodukcije na kojima je prikazan dio prednje strane ili stražnje strane euronovčanice pod uvjetom da je takav dio manji od trećine izvorne prednje strane ili stražnje strane euronovčanice kako je navedeno u članku 1. ili

(e) reprodukcije napravljene od materijala koji je jasno različit od papira, a koji izgleda i na dodir je osobito različit od materijala koji se koristi za novčanice ili

(f) nematerijalne reprodukcije koje su stavljene na raspolaganje u elektroničkom obliku na internetskim stranicama, preko žičanih ili bežičnih sredstava komunikacije ili bilo kojih drugih sredstava koja javnosti omogućuju pristup nematerijalnim reprodukcijama na bilo kojem individualno odabranom mjestu i u bilo kojem individualno odabranom vremenu, pod uvjetom da:

 • riječ SPECIMEN (uzorak) (ili njezin ekvivalent na drugom službenom jeziku Europske unije) otisnuta je poprečno preko reprodukcije u fontu Arial ili fontu koji je sličan fontu Arial
 • rezolucija elektroničke reprodukcije u njezinoj 100%-tnoj veličini ne prelazi 72 točke po inču (dpi)
 • duljina riječi SPECIMEN (uzorak) (ili njezin ekvivalent na drugom službenom jeziku Europske unije) jest najmanje 75% duljine reprodukcije
 • visina riječi SPECIMEN (uzorak) (ili njezin ekvivalent na drugom službenom jeziku Europske unije) jest najmanje 15% širine reprodukcije i
 • riječ SPECIMEN (ili njezin ekvivalent na službenom jeziku Europske unije) prikazana je netransparentnom (neprozirnom) bojom koja je u kontrastu s prevladavajućom bojom odgovarajuće euronovčanice kako je navedeno u članku 1.

Fotografije euronovčanica mogu se zatražiti od Europske središnje banke

 

PRAVILA REPRODUCIRANJA EUROKOVANICA

Eurokovanice imaju zajedničku i nacionalnu stranu. Zajednička strana ista je za sve države europodručja, a nacionalna se strana razlikuje ovisno o državi izdavatelju.

Pravila reproduciranja dizajna eurokovanica s nacionalnom stranom Republike Hrvatske propisana su Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici (NN, 57/2022. i 88/2022.).

Člankom 35. stavkom 3. Zakona definirani su slučajevi dopuštenog reproduciranja dizajna hrvatske nacionalne strane eurokovanica bez prethodnog odobrenja Hrvatske narodne banke.

Pravila reproduciranja dizajna zajedničke strane eurokovanica propisana su Komunikacijom Europske komisije o zaštiti autorskih prava dizajna zajedničke strane eurokovanica (2011/C 41/03). Nositelj autorskih prava na dizajnu zajedničke strane eurokovanice za državno područje Republike Hrvatske jest Hrvatska narodna banka. Člankom 2. Komunikacije definirani su slučajevi dopuštenog reproduciranja dizajna zajedničke strane eurokovanica.

Slijedom navedenog, reproduciranje dizajna eurokovanica s nacionalnom stranom Republike Hrvatske kao i dizajna zajedničke strane eurokovanica dopušteno je bez prethodnog odobrenja Hrvatske narodne banke u sljedećim slučajevima:

 • na fotografijama, crtežima, slikama, filmovima i drugim primjercima u dvodimenzionalnom obliku i bez reljefa pod uvjetom da takav primjerak predstavlja vjeran prikaz dizajna zajedničke strane / hrvatske nacionalne strane eurokovanica i da se rabi tako da se ne deformira, sakati ili na sličan način naružuje dizajn zajedničke strane / hrvatske nacionalne strane eurokovanica
 • na primjercima koji sadržavaju reljefne prikaze na predmetima koji nisu kovanica, medalja ili žeton ni ikakav drugi sličan predmet koji se može zamijeniti eurokovanicom
 • na žetonima koji su napravljeni od mekog materijala ili plastike pod uvjetom da su najmanje 50% veći ili manji od stvarne veličine odgovarajuće eurokovanice.

 

PRAVILA REPRODUCIRANJA GOTOVOG NOVCA KUNE

Pravila reproduciranja autorskih prava na dizajnu koji se koristi na gotovom novcu kune propisana su člankom 36. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN, 57/2022. i 88/2022.).

Člankom 36. stavcima 3. i 4. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN, 57/2022. i 88/2022.) propisani su slučajevi dopuštenog reproduciranja novčanica i optjecajnoga kovanog novca koji glasi na kune i lipe (u nastavku teksta: gotov novac kune) bez prethodnog odobrenja Hrvatske narodne banke kako slijedi:

a) reproduciranje cijelog ili dijela dizajna koji se koristi na novčanici kune dopušteno je bez prethodnog odobrenja Hrvatske narodne banke u sljedećim slučajevima:

1. na jednostranim primjercima pod uvjetom da su jednaki ili veći od 125% odnosno jednaki ili manji od 75% stvarne dužine i širine novčanice kune

2. na dvostranim primjercima pod uvjetom da su jednaki ili veći od 200% odnosno jednaki ili manji od 50% stvarne dužine i širine novčanice kune

3. na pojedinim primjercima dijelova dizajna koji se koristi na novčanici kune pod uvjetom da nisu na podlozi koja je slična stvarnoj novčanici kune

4. na jednostranim primjercima koji prikazuju dio dizajna prednje odnosno stražnje strane novčanice kune pod uvjetom da je takav dio manji od trećine prednje odnosno stražnje strane novčanice kune

5. na primjercima napravljenima od materijala koji se jasno razlikuje od papira i koji izgleda i na dodir je osobito različit od materijala koji se rabi za stvarne novčanice kune

6. na nematerijalnim primjercima koji su učinjeni dostupnima javnosti u elektroničkom obliku na internetskim stranicama, bežično ili putem žica, na način koji javnosti omogućuje pristup nematerijalnim primjercima s mjesta i u vrijeme koje sami odaberu, s tim da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

a) riječ SPECIMEN ili UZORAK vidljiva je poprečno na licu i naličju preko primjerka dizajna koji se koristi na novčanici kune u jasno čitljivom fontu

b) rezolucija elektronički korištenog dizajna koji se koristi na novčanici kune u njezinoj 100%-tnoj veličini ne prelazi 72 točke po inču (dpi)

c) duljina riječi SPECIMEN ili UZORAK prekriva najmanje 75% duljine korištenog dizajna koji se koristi na novčanici kune

d) duljina riječi SPECIMEN ili UZORAK prekriva najmanje 15% širine korištenog dizajna koji se koristi na novčanici kune i

e) riječ SPECIMEN ili UZORAK prikazana je netransparentnom (neprozirnom) bojom koja je u kontrastu s prevladavajućom bojom stvarne novčanice kune

b) reproduciranje cijelog ili dijela dizajna koji se koristi na kovanici kune dopušteno je bez prethodnog odobrenja Hrvatske narodne banke u sljedećim slučajevima:

1. na fotografijama, crtežima, slikama, filmovima i drugim primjercima u dvodimenzionalnom obliku i bez reljefa pod uvjetom da takav primjerak predstavlja vjeran prikaz dizajna koji se koristi na kovanici kune i da se rabi tako da se ne deformira, sakati ili na sličan način naružuje dizajn koji se koristi na kovanici kune

2. na primjercima koji sadržavaju reljefne prikaze na predmetima koji nisu kovanica, medalja ili žeton ni ikakav drugi sličan predmet koji se može zamijeniti kovanicom kune

3. na žetonima koji su napravljeni od mekog materijala ili plastike pod uvjetom da su barem 50% veći ili manji od stvarne veličine odgovarajuće kovanice kune.

Za sve ostale slučajeve korištenja dizajna gotovog novca kune ili eurokovanica potrebno je prethodno odobrenje Hrvatske narodne banke.

Postupak izdavanja rješenja za odobrenje reproduciranja gotovog novca kune/eurokovanica vodi se pred Hrvatskom narodnom bankom kao upravni postupak, u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku (NN, br. 47/2009. i 110/2021.). U skladu s navedenim zakonom prije reproduciranja gotovog novca kune/eurokovanica potrebno je podnijeti zahtjev o kojemu će Hrvatska narodna banka odlučiti u propisanom roku.

U zahtjevu je potrebno navesti apoene, godine izdanja gotovog novca kune/eurokovanica koji se namjerava reproducirati kao i to namjerava li se reproducirati lice ili naličje, odnosno lice i naličje gotovog novca kune/eurokovanica. Također je potrebno navesti za što se planira koristiti reprodukcija.

Zahtjev se može dostaviti elektronički na adresu hrncc@hnb.hr ili poštom na adresu:

Hrvatska narodna banka
Direkcija nacionalnih centara za borbu protiv krivotvorenja, analizu novčanica i analizu kovanog novca
Trg hrvatskih velikana 3
p. p. 859
10000 Zagreb