Ostale mjere i aktivnosti

Objavljeno: 14.12.2017. Ažurirano: 30.9.2021.

Odluka o ukidanju Odluke o privremenom ograničenju raspodjela

Hrvatska narodna banka Odlukom o privremenom ograničenju raspodjela od 14. siječnja 2021. ("Narodne novine", br. 4/2021., u nastavku teksta: Odluka) kreditnim je institucijama ograničila provođenje raspodjela, što uključuje isplatu dividenda i stvaranje obveze isplate dividende, otkup vlastitih dionica te dodjelu varijabilnih primitaka, do 31. prosinca 2021.

U skladu s člankom 4. Odluke Hrvatska narodna banka početkom rujna 2021. preispitala je postojanje razloga na temelju kojeg je Odluka donesena, te je ocijenila da su se okolnosti od donošenja Odluke promijenile u mjeri dovoljnoj da opravdaju prijevremeno ukidanje Odluke od 1. listopada 2021.

Napredak u procjepljivanju stanovništva te općenito povoljnija epidemiološka situacija uoči ljeta 2021. omogućili su ublažavanje epidemioloških mjera. To je uz dobru turističku sezonu ojačalo gospodarski oporavak, osobito u najsnažnije pogođenim djelatnostima, što je vidljivo i u rastu prihoda poduzeća. Također, znatno je smanjen oslonac poduzeća na fiskalne potpore, dok su se izlasci poduzeća s tržišta zadržali na niskoj razini. Kreditne institucije ostale su dobro kapitalizirane tijekom cijeloga promatranog razdoblja, zahvaljujući između ostalog i zadržanim zaradama. Stabilnost poslovanja kreditnih institucija omogućila je neometano financiranje svih domaćih sektora. Uzimajući u obzir sve navedeno, Hrvatska narodna banka ocijenila je da više ne postoji potreba za sveobuhvatnom makrobonitetnom mjerom ograničenja raspodjela te se predmetna Odluka ukida od 1. listopada 2021. 

Odluka o ukidanju Odluke o privremenom ograničenju raspodjela (NN, br. 106/2021.)

Odluka o privremenom ograničenju raspodjela (NN, br. 4/2021.)


Preporuka o postupanju pri odobravanju nestambenih kredita potrošačima

Kako bi ublažio kreditni rizik kod kredita potrošačima, u okviru svog zadatka pridonošenja stabilnosti financijskog sustava u cjelini i u skladu s ostvarivanjem posrednog cilja makrobonitetne politike HNB svim kreditnim institucijama koje pružaju usluge kreditiranja potrošača u Republici Hrvatskoj preporučuje da za sve nestambene kredite potrošačima s izvornim rokom dospijeća jednakim ili većim od 60 mjeseci pri utvrđivanju kreditne sposobnosti potrošača uzimaju u obzir  minimalne životne troškove koji ne mogu biti manji od iznosa propisanog zakonom kojim se regulira iznos dijela plaće zaštićenog od ovrhe.


Preporuka za ublažavanje kamatnog i kamatno induciranoga kreditnog rizika pri dugoročnom kreditiranju potrošača

S ciljem ublažavanja kamatnog rizika za potrošače i kamatno induciranoga kreditnog rizika za banke, HNB je donio preporuku kreditnim institucijama s ciljem ublažavanja tog rizika. Kreditnim institucijama se preporuča da ponude klijentima mogućnost promjene uvjeta financiranja kredita kako bi se potrošači s postojećim kreditima ugovorenim s promjenjivom kamatnom stopom mogli zaštititi od kamatnog rizika.


Informativna lista ponude kredita potrošačima

​​​​​​Informativna lista sadržava osnovne informacije o izabranim vrstama kredita kojima se potrošači najčešće koriste te omogućuje usporedbu ponude svih kreditnih institucija. Kao pregled osnovnih informacija ona može pomoći u istraživanju tih ponuda i sužavanju izbora.