Ostale mjere i aktivnosti

Objavljeno: 14.12.2017. Ažurirano: 24.3.2021.

Odluka o privremenom ograničenju raspodjela

U svrhu povećanja otpornosti kreditnih institucija i održavanja stabilnosti financijskog sustava u tijeku pandemije bolesti COVID-19, Odlukom o privremenom ograničenju raspodjela kreditnim se institucijama do 31. prosinca 2021. ograničava provođenje raspodjela, što uključuje isplatu dividenda, stvaranje obveze isplate dividenda, otkup vlastitih dionica, dodjelu varijabilnih primitaka i druge oblike raspodjela.

Pandemija bolesti COVID-19 ostavila je značajne negativne posljedice na gospodarsku aktivnost u Republici Hrvatskoj, koje su ublažene nizom mjera potpore kreditnim institucijama i njihovim klijentima, poput mjera monetarne politike radi održavanja povoljnih uvjeta financiranja, prilagođenog pristupa superviziji i olakšanoga regulatornog okvira za poslovanje kreditnih institucija te javnih mjera potpore poslovanju pogođenih sektora. Unatoč svemu, neizvjesnosti u vezi s učinkom trenutačnih izvanrednih zdravstvenih i gospodarskih okolnosti na poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj i nadalje su visoke. U takvim uvjetima, privremenim ograničenjem raspodjele jača se otpornost kreditnih institucija na moguće gubitke povezane s materijalizacijom kreditnog rizika u bilancama kreditnih institucija. Hrvatska narodna banka pozorno će pratiti zdravstvena i gospodarska kretanja te najkasnije do 30. rujna 2021. preispitati postojanje razloga za donošenje ove odluke te u skladu s time odluku može ukinuti i prije njezina isteka.

Donošenjem Odluke o privremenom ograničenju raspodjela Hrvatska narodna banka usklađuje se s odredbama Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB/2020/15) od 15. prosinca 2020. o izmjeni Preporuke ESRB/2020/7 o ograničenju raspodjela tijekom pandemije bolesti COVID-19.

Odluka o privremenom ograničenju raspodjela (NN, br. 4/2021.)


Preporuka o postupanju pri odobravanju nestambenih kredita potrošačima

Kako bi ublažio kreditni rizik kod kredita potrošačima, u okviru svog zadatka pridonošenja stabilnosti financijskog sustava u cjelini i u skladu s ostvarivanjem posrednog cilja makrobonitetne politike HNB svim kreditnim institucijama koje pružaju usluge kreditiranja potrošača u Republici Hrvatskoj preporučuje da za sve nestambene kredite potrošačima s izvornim rokom dospijeća jednakim ili većim od 60 mjeseci pri utvrđivanju kreditne sposobnosti potrošača uzimaju u obzir  minimalne životne troškove koji ne mogu biti manji od iznosa propisanog zakonom kojim se regulira iznos dijela plaće zaštićenog od ovrhe.


Preporuka za ublažavanje kamatnog i kamatno induciranoga kreditnog rizika pri dugoročnom kreditiranju potrošača

S ciljem ublažavanja kamatnog rizika za potrošače i kamatno induciranoga kreditnog rizika za banke, HNB je donio preporuku kreditnim institucijama s ciljem ublažavanja tog rizika. Kreditnim institucijama se preporuča da ponude klijentima mogućnost promjene uvjeta financiranja kredita kako bi se potrošači s postojećim kreditima ugovorenim s promjenjivom kamatnom stopom mogli zaštititi od kamatnog rizika.


Informativna lista ponude kredita potrošačima

​​​​​​Informativna lista sadržava osnovne informacije o izabranim vrstama kredita kojima se potrošači najčešće koriste te omogućuje usporedbu ponude svih kreditnih institucija. Kao pregled osnovnih informacija ona može pomoći u istraživanju tih ponuda i sužavanju izbora.