Zamjena obojenih euronovčanica u Hrvatskoj narodnoj banci

Objavljeno: 1.1.2023.
Obojene euronovčanice zamjenjuju nacionalne središnje banke Eurosustava u skladu s uvjetima navedenima u odlukama Europske središnje banke.

Od 1. siječnja 2023. Hrvatska narodna banka zamjenjuje obojene euronovčanice uz obvezu podnositelja da zahtjevu za zamjenu priloži pisano objašnjenje o vrsti mrlje, onečišćenja ili impregnacije.

Ako je obojenost originalnih euronovčanica posljedica aktiviranja sustava elektrokemijske zaštite protiv krađe, podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu za zamjenu priložiti pisanu izjavu o uzroku aktiviranja elektrokemijske zaštite i detaljno pojasniti kako je došlo do obojenja.

Kada su originalne euronovčanice oštećene aktivacijom sustava elektrokemijske zaštite protiv krađe pri pokušaju ili počinjenju razbojništva, krađe ili drugoga kaznenog djela, novčanice se zamjenjuju samo na zahtjev vlasnika ili ovlaštenika vlasnika koji je žrtva pokušaja kaznenog djela ili počinjenoga kaznenog djela koje je dovelo do oštećenja novčanica.

Jeste li ikada zaprimili obojenu euronovčanicu?

Obojene euronovčanice koje izgledaju kao novčanice sa Slike 1. u nastavku nemojte prihvatiti jer postoji velika vjerojatnost da su ukradene i tom prilikom obojene aktivacijom sustava elektrokemijske zaštite.

Slika 1. Euronovčanice obojene bojom iz sustava elektrokemijske zaštite (Izvor: HNB)

Boja na tim novčanicama potječe iz sustava elektrokemijske zaštite, čijom se aktivacijom trajno označavaju i uništavaju novčanice pri pokušaju nasilne provale. Zahvaljujući tim sustavima, ukradene euronovčanice postaju neprikladne za optjecaj pa se smanjuje rizik da ih blagajnici prihvate kao prikladne za optjecaj i tako postanu žrtvama kriminalaca.

Zalijepljene euronovčanice

Osim bojenjem novčanice se u bankomatima novčarske institucije i pri distribuciji mogu zaštititi i na druge načine, poput sustava elektrokemijske zaštite koji umjesto bojom novčanice uništava ljepilom. Aktiviranjem takvog sustava novčanice se zalijepe jedna za drugu tako čvrsto da se više ne mogu razdvojiti, a da se ne oštete.

Kako prepoznati euronovčanice obojene sustavom elektrokemijske zaštite?

Novčanica se pri aktivaciji sustava elektrokemijske zaštite natopi bojom. Obojenost je obično intenzivnija na rubovima novčanice. Najčešće su boje u uređajima protiv krađa ljubičasta, zelena, plava, crvena i crna. Boja se obično širi od rubova prema sredini novčanice, zbog čega je vidljiva mrlja specifičnog oblika.

Katkad pojedinci pokušavaju ukloniti tu boju pranjem obojenih novčanica, čime mogu promijeniti izvornu boju euronovčanice i oštetiti ili čak uništiti njezina zaštitna obilježja. Često se pri izlaganju specifičnim otapalima s novčanice ukloni i hologram.

Slika 2. Euronovčanica oštećena pranjem na visokoj temperaturi (Izvor: HNB)

Znači li to da su sve obojene euronovčanice ukradene?

Ne znači. Euronovčanice koje na sebi imaju vrlo svijetle mrlje ili samo dio površine obojen i čiji rubovi nisu obojeni ili oštećeni, najvjerojatnije su slučajno obojene tintom ili tijekom pranja u perilici rublja i sl. Nije vjerojatno da su takve novčanice ukradene, no bez obzira na vrstu obojenosti novčanica, potrebno ih je dostaviti na analizu i zamjenu u Hrvatsku narodnu banku uz Zahtjev za analizu i zamjenu obojenih novčanica.

Slika 3. Euronovčanica oprana i obojena u perilici rublja (Izvor: HNB)

Moguće je da će vam u gotovinskim transakcijama u ruke doći obojena euronovčanica. Što učiniti u toj situaciji?

  • Nemojte je prihvatiti i zatražite drugu.
  • Nemojte prihvatiti novčanicu na kojoj su vidljivi tragovi boje, a izgleda kao da je izbijeljena ili isprana – takav bi izgled mogao biti posljedica pokušaja uklanjanja obojenosti prouzročene bojom iz uređaja protiv krađe.
  • Ako ste došli u posjed obojene euronovčanice, dostavite je u Hrvatsku narodnu banku u prilogu Zahtjeva za analizu i zamjenu obojenih novčanica u kojem navedite sve informacije koje znate.
  • Hrvatska narodna banka može zamijeniti euronovčanice obojene bojom iz uređaja protiv krađe samo na zahtjev zakonitog vlasnika obojene novčanice uz priloženu dokumentaciju kojom može dokazati uzrok aktiviranja elektrokemijske zaštite.
  • Ako se analizom utvrdi da obojenost nije prouzročena aktivacijom uređaja protiv krađe, Hrvatska narodna banka zamijenit će obojenu euronovčanicu.

Dodatne informacije u vezi sa zamjenom obojenih euronovčanica

Od 1. siječnja 2023. Hrvatska narodna banka zamjenjuje oštećene originalne euronovčanice na zahtjev, u skladu s člankom 3. Odluke Europske središnje banke od 19. travnja 2013. o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica (2013/211/EU) kako je posljednji put izmijenjena Odlukom (EU) 2019/669 ESB-a od 4. travnja 2019. i Odlukom (EU) 2020/2090 ESB-a od 4. prosinca 2020.

Kada su originalne euronovčanice oštećene uređajima protiv krađa i kada ih predoče institucije i gospodarski subjekti iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1338/2001, te institucije i gospodarski subjekti dužni su dati pisanu izjavu u kojoj su navedeni uzrok aktivacije i oznaka te karakteristike uređaja protiv krađe, podaci o osobi koja je predočila oštećene novčanice na zamjenu i datum njihova predočavanja.

Kada institucije i gospodarski subjekti iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1338/2001 predoče na zamjenu, u jednoj ili više transakcija, oštećene originalne euronovčanice u vrijednosti od najmanje 10 000  eura, te institucije i gospodarski subjekti dužni su dostaviti dokumentaciju o porijeklu novčanica i dokaz o identitetu stranke ili, prema potrebi, stvarnom vlasniku stranke kako je definiran u Direktivi (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća. Ova se obveza također primjenjuje u slučaju sumnje o dosezanju granične vrijednosti od 10 000 eura.

Neovisno o prethodno navedenom, kada Hrvatska narodna banka zna ili ima dovoljno razloga vjerovati da su originalne euronovčanice namjerno oštećene, može ih odbiti zamijeniti i zadržati ih kako bi spriječila da se one vrate u optjecaj ili da ih podnositelj zahtjeva predoči nekoj drugoj središnjoj banci europodručja na zamjenu. Euronovčanice koje su oštećene u manjoj mjeri, npr. na njima su bilješke, brojke ili kratke rečenice, u načelu se ne smatraju namjerno oštećenim euronovčanicama.

Kada Hrvatska narodna banka zna ili ima dovoljno razloga povjerovati da je počinjeno kazneno djelo, ona odbija zamijeniti oštećene originalne euronovčanice i zadržava ih s potvrdom primitka, kao dokaz koji će predočiti nadležnim tijelima kako bi se pokrenula istraga ili podržala kaznena istraga u tijeku. Osim ako nadležna tijela ne odluče drukčije, originalne euronovčanice mogu se na kraju istrage zamijeniti pod uvjetima utvrđenima u članku 3. stavcima 1. i 2. navedene Odluke.

Kada Hrvatska narodna banka zna ili ima dovoljno razloga povjerovati da su oštećene originalne euronovčanice onečišćene na način da stvaraju rizik za zdravlje i sigurnost, oštećene originalne euronovčanice zaprima na zamjenu samo ako podnositelj zahtjeva može osigurati prethodnu zdravstvenu i sigurnosnu procjenu nadležnih tijela.