Središnja banka (HNB)

Objavljeno: 1.2.2015.

U tablicama su prikazani podaci koji se odnose na bilancu HNB-a, instrumente monetarne politike i likvidnost, srednji tečaj HNB-a i međunarodne pričuve i deviznu likvidnost RH.