Informacije o bankovnom sustavu

Objavljeno: 16.10.2017. Ažurirano: 30.12.2020.
S ciljem informiranja javnosti o stanju bankovnog sustava Republike Hrvatske HNB redovito objavljuje podatke i publikacije.

Osim informacija koje je HNB dužan objaviti u sklopu Supervizorske javne objave, javnosti su dostupne i druge informacije o bankovnom sustavu.

HNB na tromjesečnoj osnovi u sklopu Pokazatelja poslovanja kreditnih institucija objavljuje ključne pokazatelje poslovanja po kreditnim institucijama (SV1) i na agregiranoj osnovi (SV2), kvalitetu i geografsku distribuciju kredita (SV3 i SV4), prodana potraživanja (SV5), odabrane stavke računa dobiti i gubitka (SV6) te regulatorni kapital i izloženost rizicima (SV7). Osim toga, za kraj prvog polugodišta i za kraj prethodne godine HNB objavljuje financijske izvještaje po pojedinoj kreditnoj instituciji (SV8).

K tome, sažete analize stanja i kretanja u bankovnom sustavu dostupne su i u Godišnjem izvješću i Polugodišnjoj informaciji.

Konačno, javnosti su dostupni i podaci za prethodna razdoblja, i to u Biltenu o bankama te u arhiviranim Pokazateljima poslovanja kreditnih institucija.