Supervizorska javna objava

Objavljeno: 24.7.2014. Ažurirano: 28.7.2021.

Ovo poglavlje sadržava zbirne statističke podatke o kreditnim institucijama te kreditnom riziku, operativnom riziku, tržišnom riziku, nadzornim mjerama i administrativnim kaznama te izuzećima koji se odnose na kreditne institucije u Republici Hrvatskoj koje su u nadležnosti Hrvatske narodne banke.