Supervizorska javna objava

Objavljeno: 24.7.2014. Ažurirano: 28.7.2021.

Ovo poglavlje sadržava zbirne statističke podatke o kreditnim institucijama te kreditnom riziku, operativnom riziku, tržišnom riziku, nadzornim mjerama i administrativnim kaznama te izuzećima koji se odnose na kreditne institucije u Republici Hrvatskoj koje su u nadležnosti Hrvatske narodne banke.

Podaci za 2020. godinu

Supervizorska javna objava za 2019

Objavljeno: 29.7.2020.

Supervizorska javna objava za 2018

Objavljeno: 31.7.2019.

Supervizorska javna objava za 2017

Objavljeno: 26.7.2018.

Supervizorska javna objava za 2016

Objavljeno: 31.7.2017.

Supervizorska javna objava za 2015

Objavljeno: 11.1.2016. Ažurirano: 22.7.2016.

Supervizorska javna objava za 2014

Objavljeno: 22.7.2015. Ažurirano: 6.10.2015.