Supervizorska javna objava

Objavljeno: 24.7.2014. Ažurirano: 28.7.2020.

Ovo poglavlje sadržava zbirne statističke podatke o kreditnim institucijama te kreditnom riziku, operativnom riziku, tržišnom riziku, nadzornim mjerama i administrativnim kaznama te izuzećima koji se odnose na kreditne institucije u Republici Hrvatskoj.

Podaci za 2019. godinu

Supervizorska javna objava za 2018

Objavljeno: 31.7.2019.
Podaci za 2018. godinu

Supervizorska javna objava za 2017

Objavljeno: 26.7.2018.
Podaci za 2017. godinu

Supervizorska javna objava za 2016

Objavljeno: 31.7.2017.
Podaci za 2016. godinu

Supervizorska javna objava za 2015

Objavljeno: 11.1.2016. Ažurirano: 22.7.2016.
Podaci za 2015. godinu

Supervizorska javna objava za 2014

Objavljeno: 22.7.2015. Ažurirano: 6.10.2015.
Podaci za 2014. godinu