Rast participacije žena na tržištu rada utjecat će i na rast BDP-a

Objavljeno: 11.12.2023.
Rast participacije žena na tržištu rada utjecat će i na rast BDP-a

"Jedan od većih problema na tržištu rada u Hrvatskoj jest stopa zaposlenosti žena, jer tek 60% žena u dobi od 20 do 65 godina radi i po tome smo treća najlošija zemlja u Europskoj uniji. Stoga je iznimno važno povećati participaciju žena na tržištu rada, što će onda pozitivno utjecati i na rast BDP-a", rekao je guverner Boris Vujčić sudjelujući na panelu Perspektiva regulatora i financijskog sektora koji je održan u sklopu konferencije "Korporativno upravljanje u fokusu: Perspektiva Direktive o rodno-izbalansiranim odborima u Hrvatskoj" u organizaciji Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Hrvatske udruge žena u pravnoj profesiji (HUŽUPP).

Guverner HNB-a je ustvrdio kako je analiza pokazala da bi se, prema kriterijima Direktive o poboljšanju rodne ravnoteže među direktorima uvrštenih trgovačkih društava i o povezanim mjerama od kreditnih institucija koje nadzire Hrvatska narodna banka, odredbe Direktive primjenjivale samo na četiri banke. Direktiva se, naime, primjenjuje samo na velika trgovačka koja su uvrštena na tržište kapitala, odnosno burzu. Nadalje, Direktivom je propisano da uvrštena trgovačka društva podliježu bilo kojem od propisanih ciljeva, koje treba ostvariti do 30. lipnja 2026. Ti se ciljevi odnose na to da pripadnici nedovoljno zastupljenog spola zauzimaju najmanje 40 % položaja neizvršnih direktora, odnosno najmanje 33 % svih direktorskih položaja, uključujući i izvršne i neizvršne direktore. Trenutno dvije od tih banaka zadovoljavaju te ciljeve, a u prethodnim razdobljima zadovoljavale su ih tri banke.

"No, što se banaka tiče, nije potrebno čekati prenošenje Direktive u hrvatsko zakonodavstvo, što se očekuje do kraja sljedeće godine, jer je postojećom regulativom već određeno da kreditne institucije moraju određivati ciljane zastupljenosti slabije zastupljenog spola u upravi i nadzornom odboru i predložiti strategiju povećavanja broja slabije zastupljenog spola. Drago mi je da mogu potvrditi da HNB prati politike raznolikosti u sklopu supervizorskog dijaloga i preporuka kreditnim institucijama", rekao je tom prilikom Boris Vujčić, dodajući kako je u samoj Hrvatskoj narodnoj banci situacija u tom pogledu odlična. Od ukupnog broja rukovoditelja, naglasio je Boris Vujčić, više od polovice su žene te je HNB, uz još jednu središnju banku, po tome najbolji u Europskoj uniji.

Panel "Perspektiva regulatora i financijskog sektora" moderirala je Nataša Novaković, članica Upravnog odbora HUŽUPP-a, a na njemu su uz guvernera Vujčića sudjelovali su Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze, Andreja Hašček, voditeljica Direkcije za superviziju izdavatelja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Pavle Djurić, pomoćnik direktora i stariji savjetnik u Europskoj banci za obnovu i razvoj.