Međunarodni odnosi

Europski sustav središnjih banaka
Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji Hrvatska narodna banka postala je sastavnim dijelom Europskog sustava središnjih banaka (ESSB), a uvođenjem eura kao nacionalne valute, Hrvatska narodna ...
Institucije i tijela Europske unije
Hrvatska narodna banka sudjeluje u radu institucija i tijela EU-a kada pripremaju i donose odluke na područjima iz djelokruga središnjih banaka.
Međunarodni monetarni fond
Međunarodni monetarni fond (MMF) specijalizirana je agencija osnovana s ciljem osiguranja stabilnosti međunarodnoga monetarnog i financijskog sustava te sustava međunarodnih plaćanja. Republika Hrvatsk...
Razvojne banke
Republika Hrvatska članica je niza međunarodnih razvojnih banaka, među kojima je to na globalnoj razini Svjetska banka, a na regionalnoj razini Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Europska invest...
Tehnička suradnja
Stručnjaci Hrvatske narodne banke kontinuirano sudjeluju u prijenosu znanja i iskustava drugim institucijama, prije svega središnjim bankama zemalja u regiji. Suradnja se najčešće ostvaruje kroz bilate...