Stambene štedionice ESA 2010

Objavljeno: 28.4.2016.
Od prosinca 2016. godine podaci u sklopu agregiranog statističkog izvješća sastavljaju se u skladu s ESA 2010 metodologijom.

Agregirana nekonsolidirana mjesečna bilanca stambenih štedionica

ASI obavijest

Objavljeno: 30.3.2018.

Za izvještajna razdoblja od siječnja 2018. tablice su prilagođene Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja 9: „Financijski instrumenti“ („MSFI 9“).