Arhiva

Objavljeno: 23.2.2016. Ažurirano: 10.1.2023.

Ovdje se nalaze tablice diskontinuiranih nizova statističkih podataka koji su proizvedeni u prošlosti u skladu s nekom od tada važećih statističkih metodologija, a koje više nisu u primjeni. Prvi skup tablica sadržava vremenske nizove statističkih podataka monetarne statistike koji su proizvedeni u skladu sa starom nacionalnom metodologijom, koja se oslanjala na metodologiju iz MMF-ova priručnika Monetary and Financial Statistics Manual, prije početka primjene tzv. metodologije ESA 1995 / BPM5 (prema European System of Accounts 1995 / Balance of Payments Manual, 5. izdanje) te vremenske nizove statističkih tablica iz područja statistike cijena. Drugi skup tablica sadržava vremenske nizove statističkih podataka monetarne statistike i statistike odnosa s inozemstvom koji su proizvedeni u skladu s metodologijom ESA 1995 / BPM5, koja je bila službena prije početka primjene tzv. metodologije ESA 2010 / BPM6 (prema European System of Accounts 2010 / Balance of Payments Manual, 6. izdanje). Treći skup tablica sadržava pokazatelje poslovanja kreditnih institucija zasnovane na agregiranim podacima za banke. Četvrti skup tablica sadržava povijesne serije statističkih podataka koji su se zaključno s izvještajnim datumom 31. 12. 2022. iskazivali u nacionalnoj valuti kuni (HRK).