Sanacija

O sanaciji
Sanacija je postupak restrukturiranja koji sanacijsko tijelo provodi nad kreditnom institucijom ili investicijskim društvom u odnosu na koje je odgovarajuće nadležno tijelo utvrdilo da propada ili će v...
Sanacijska tijela
Sanacijska tijela jesu tijela koja su u pojedinoj državi članici ovlaštena primjenjivati sanacijske instrumente i izvršavati sanacijske ovlasti.
Regulativa
U ovoj rubrici daju se poveznice na regulativu koja je relevantna za područje sanacije kreditnih institucija.
Postupci sanacije
U ovoj rubrici daju se sve relevantne informacije i dokumentacija o postupku sanacije Sberbank d.d.