Zapošljavanje

Objavljeno: 31.1.2015.
Pri zapošljavanju namjera nam je privući, odabrati, razvijati i zadržati stručnjake koji će u poticajnom okružju ostvarivati ciljeve Banke i svoj puni potencijal.

Tim postojećih stručnjaka, ovisno o poslovnim potrebama i izazovima, osnažujemo kandidatima s bogatim radnim iskustvom ili osobama na početku karijere.

Svoje poslovne potrebe objavljujemo na internetskoj stranici Banke, portalima za oglašavanje poslova te internetskoj stranici i u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a interes za rad potencijalni kandidati mogu iskazati prijavom za konkretni oglas.

Kandidati uz prijavu prilažu sljedeću dokumentaciju: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, prijepis i prosjek ocjena, preporuke te ostalu dokumentaciju važnu za oglas.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužni su to navesti u obrascu prijave i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na temelju kojeg to pravo ostvaruju.

S kandidatima se tijekom selekcijskog postupka komunicira u pravilu e-poštom te po potrebi poštom ili telefonski, pa je iznimno važno u obrascu prijave navesti ispravnu e-adresu.

Postupak odabira kandidata sastoji se od provjere stručnog znanja, provjere znanja engleskog jezika, psihologijske procjene i stručnog razgovora.

Kandidatima koji su već sudjelovali u postupku odabira za posao u Banci u pozivu ćemo poslati informaciju o aktivnostima koje trebaju obaviti u vezi s oglasom na koji su se prijavili.

Nakon što odabrani kandidat prihvati ponudu za sklapanje ugovora o radu, svim se ostalim kandidatima e-poštom dostavlja zahvala na prijavi na oglas.