5 kuna

Objavljeno: 31.1.2015.

Izdanje: 7. ožujka 2001. (potpis: Željko Rohatinski), datum puštanja u optjecaj: 9. srpnja 2001.

Veličina: 122 x 61 mm

Osnovna boja: Zelena

Osnovni motiv na licu: Portreti hrvatskoga kneza Frana Krste Frankopana (1643. - 1671.) i hrvatskog bana Petra Zrinskog (1621. - 1671.)

PETAR ZRINSKI I FRAN KRSTO FRANKOPAN

Hrvatski ban grof Petar IV. Zrinski, rođen 1621. u Vrbovcu, i Fran Krsto Frankopan, rođen 1643. u Bosiljevu, pripadnici su moćnih hrvatskih velikaških obitelji. Kao vješti gospodari i političari imali su posjede po cijeloj tadašnjoj Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, pa i šire. Isticali su se u borbama protiv Turaka, ali i otporom habsburškom centralizmu i apsolutizmu. Težeći stvaranju jedinstvenoga hrvatskog jezika spajanjem triju hrvatskih dijalekata, osnovali su ozaljski književno-jezični krug. Povijest ih pamti kao pokretače Zrinsko-Frankopanske urote kao nastojanja da se stane na kraj apsolutističkoj vlasti Habsburgovaca. Nastojanja nisu uspjela. Urotnici su uhićeni i zatvoreni u Bečkom Novom Mjestu pod optužnicom za veleizdaju. Osuđeni su na smrt te pogubljeni 30. travnja 1671. na trgu pred gradskom oružarnicom.

Osnovni motiv na naličju: Tvrđava Staroga grada u Varaždinu (XII. - XVI. stoljeće), tlocrt Staroga grada

VARAŽDIN - STARI GRAD

Varaždin se prvi put spominje 1181. u pisanoj ispravi Bele III. Nakon velikog stradavanja u provali Tatara 1242. godine, Bela IV. gradi kraljevsku utvrdu koja će postati znana kao Stari grad. Utvrda će uvijek biti samostalni feudalni posjed neovisan o slobodnom i kraljevskom gradu Varaždinu, koji to postaje 1209. odlukom Andrije II. Arpadovića. Ta gotičko-renesansna utvrda bila je u vlasništvu mnogih plemićkih obitelji, grofova Celjskih, Jana Vitovca i njegovih sinova, Ivana Korvina, Ivana Ungnada, Jurja Brandenburga te hrvatskih banova obitelji Erdödy. Od jake srednjovjekovne utvrde okružene opkopima ispunjenima vodom, glavne utvrde i oružarnice Slavonske krajine i sjedišta Varaždinskog generalata do prekrasnoga renesansnog dvorca, mijenjao je svoj izgled tijekom stoljeća.