Nacrt odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija

Objavljeno: 1.9.2023.

Nacrtom odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija predlaže se donošenje trajnog okvira za prikupljanje naknade za superviziju Hrvatske narodne banke, umjesto dosadašnje prakse donošenja novoga podzakonskog propisa svake godine.

Nekoliko je bitnih promjena u odnosu na način na koji se naknada dosad obračunavala i raspodjeljivala kreditnim institucijama.

Prvo, obračun naknade postaje transparentniji jer će Hrvatska narodna banka svake godine objavljivati strukturu troškovne osnovice.

Drugo, troškovna osnovica proširuje se za troškove Hrvatske narodne banke koji su neizravno povezani s obavljanjem supervizije kreditnih institucija. Ta se promjena provodi kako bi se obuhvatili svi troškovi koji su povezani s obavljanjem supervizije, što uključuje i organizacijske jedinice koje pružaju administrativnu i ostalu podršku superviziji. Ističe se da jednak pristup ima i Europska središnja banka u prikupljanju naknade za financiranje svojih supervizijskih aktivnosti.

Treće, naknada će se sastojati od dva dijela – fiksnoga i varijabilnog. Fiksni dio naknade podrazumijeva da će u financiranju jednog dijela neizravnih troškova svi obveznici plaćanja sudjelovati u jednakoj mjeri, neovisno o svojoj veličini. Pritom se uzima u obzir da u sustavu postoje znatne razlike u veličini institucija, pa će najmanje institucije ipak platiti manji iznos u odnosu na one najveće. Ostatak do ukupnog iznosa naknade čini varijabilni dio, koji se raspodjeljuje na obveznike plaćanja ne samo ovisno o veličini njihove bilance nego uzimajući u obzir i ukupnu izloženost rizicima. Sličan pristup i u ovom aspektu primjenjuje Europska središnja banka.

Četvrto, pri raspodjeljivanju naknade na obveznike plaćanja uzima se u obzir činjenica da Hrvatska narodna banka provodi superviziju i na konsolidiranoj osnovi, tako da će u slučaju grupe kreditnih institucija matična banka biti dužna platiti naknadu za cijelu grupu. Podaci na osnovi kojih će se naknada raspodjeljivati bit će oni koje su obveznici plaćanja dostavili Hrvatskoj narodnoj banci u propisanim izvješćima.

Peto, propisuje se vremenski aspekt svih aktivnosti povezanih s obračunom i plaćanjem naknade.

Šesto, uređuje se poseban režim plaćanja naknade ako obveznik plaćanja počne poslovati tijekom godine ili ako mu prestane odobrenje za rad tijekom godine.

Ostatak postupka obračuna i plaćanja naknade nastavit će funkcionirati u skladu s dosadašnjom praksom, s određenim prilagodbama zbog opisanih promjena.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija". Javna rasprava otvorena je do 1. listopada 2023. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.