Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

Objavljeno: 29.9.2021.

Hrvatska narodna banka pripremila je Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (u nastavku teksta: Nacrt odluke) kojom se mijenja postojeća Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja ("Narodne novine", br. 125/2019. i 53/2021.).

Pozivamo vas da u sklopu javne rasprave svoje primjedbe i prijedloge dostavite na adresu elektroničke pošte hsvp@hnb.hr do 23. listopada 2021. s naznakom da se radi o komentarima na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i na svojoj internetskoj stranici objaviti očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o izmjenama odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija

Objavljeno: 16.9.2021.

Nacrtom odluke o izmjenama Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija računovodstveni se okvir za kreditne institucije ažurira s ciljem usklađivanja sa strukturom računa dobiti i gubitka kako je propisana Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/451 (FINREP). Uz spomenute promjene u Odluci se provode i usklađivanja naziva stavki izvještaja u skladu s navedenom Uredbom i ostale manje prilagodbe.

Predlaže se da Odluka stupi na snagu 31. prosinca 2021.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr,  s naznakom "Izmjene Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija". Javna rasprava otvorena je do 16. listopada 2021. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.