Nacrt Odluke o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera

Objavljeno: 23.4.2021. Ažurirano: 28.4.2021.

Nacrtom Odluke o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera predlažu se uvjeti i način provedbe supervizije kreditnih institucija, postupak izricanja supervizorskih mjera te obveze tijela kreditne institucije tijekom i nakon supervizije, a koji su usklađeni sa postupcima Europske središnje banke kod provedbe supervizije kreditnih institucija. Uspostavom bliske suradnje između Hrvatske narodne banke i Europske središnje banke javila se potreba usuglašavanja postupaka provedbe supervizije između spomenutih institucija. Također, se nacrtom ove odluke predlaže i provedba nadzora Hrvatske narodne banke nad primjenom drugih zakona.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu: zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera" do 24. svibnja 2021. godine.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt izmjena i dopuna Metodologije izračuna nacionalne referentne stope (NRS)

Objavljeno: 22.4.2021.

Nacrtom izmjena i dopuna Metodologije izračuna nacionalne referentne stope (NRS) ista se mijenja i dopunjuje u sljedećim segmentima: predlaže se prestanak izračunavanja NRS za valutu CHF zbog male zastupljenosti u financijskim instrumentima i zbog nereprezentativnosti podataka na osnovi kojih se izračunava. Posljednji referentni datum za koji će HNB objaviti NRS za valutu CHF bit će 30. lipnja 2022. Nadalje, predlaže se uključivanje podružnica stranih banaka u populaciju, počevši od referentnog datuma 30. lipnja 2021.  godine, budući da se određeni dio kreditne/depozitne aktivnosti odvija i kroz podružnicu strane banke koja za sada nije uključena u populaciju. Također, predlaže se redefiniranje određenih ulaznih kontrola četvrte razine prije izračuna NRS-a.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu savjetovanja s javnošću o Nacrtu izmjena i dopuna Metodologije izračuna nacionalne referentne stope dostavi na e-adresu nrs@hnb.hr, s naznakom "Izmjene i dopune Metodologije izračuna nacionalne referentne stope". Savjetovanje s javnošću otvoreno je do 22. svibnja  2021. godine. Nakon isteka savjetovanja s javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom savjetovanja s javnošću i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.