Suradnja s institucijama u RH

Objavljeno: 30.6.2015.
S ciljem očuvanja financijske stabilnosti i obavljanja djelotvorne supervizije subjekata u okviru svojih ovlasti, Hrvatska narodna banka i Hanfa usko surađuju, a prema potrebi aktivno je uključeno i Ministarstvo financija, osobito kad je riječ o suradnji u kriznim situacijama.

S ciljem očuvanja financijske stabilnosti i obavljanja djelotvorne supervizije subjekata u okviru svojih ovlasti, Hrvatska narodna banka i Hanfa potpisale su u ljeto 2012. posljednji važeći Sporazum o suradnji. Osim toga, potpisale su i Protokol o međusobnoj razmjeni informacija početkom 2008. godine.

U svrhu definiranja jače suradnje u potencijalnim kriznim situacijama između institucija u Republici Hrvatskoj potpisan je u studenome 2009. Memorandum o razumijevanju za upravljanje financijskom krizom, čiji su potpisnici HNB, Hanfa i Ministarstvo financija.

 

Vijeće za financijsku stabilnost

Vijeće za financijsku stabilnost osnovano je zbog bolje koordinacije nadležnosti koje imaju različite institucije iz područja financijske stabilnosti te oblikovanja i provođenja makrobonitetne politike. Vijeće za financijsku stabilnost čine predstavnici ključnih institucija nadležnih za očuvanje financijske stabilnosti u Republici Hrvatskoj.

Vijeće za financijsku stabilnost (Vijeće) osnovano je početkom 2014. godine na temelju Zakona o Vijeću za financijsku stabilnost.

Najvažniji su zadaci Vijeća: sudjelovanje u oblikovanju makrobonitetne politike, analiza sistemskih rizika, osiguranje koordinacije između nadležnih tijela i aktivnosti povezane s ispunjavanjem zahtjeva iz upozorenja i preporuka Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB). Najvažnija ovlast Vijeća odnosi se na izdavanje upozorenja i preporuka nadležnim tijelima, drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koja djeluju u Republici Hrvatskoj. Upozorenja se odnose uglavnom na skretanje pozornosti na sistemske rizike koji mogu ugroziti financijsku stabilnost, dok se preporuke odnose na potrebu uvođenja ili izmjena mjera i instrumenata koji se poduzimaju za očuvanje financijske stabilnosti.

Vijeće čine predstavnici institucija ključnih za očuvanje financijske stabilnosti u Republici Hrvatskoj, a to su Hrvatska narodna banka (HNB), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Ministarstvo financija Republike Hrvatske i Hrvatska agencija za osiguranje depozita (HAOD).

U prvim godinama rada Vijeća realizirani su njegovi najvažniji zadaci, a to su sudjelovanje u oblikovanju makrobonitetne politike, identifikacija, ocjenjivanje i razmatranje sistemskih rizika, aktivnosti povezane s ispunjavanjem zahtjeva iz upozorenja i preporuka Europskog odbora za sistemske rizike, osiguranje suradnje i razmjene informacija između nadležnih tijela, rad na usklađivanju metodologije za identifikaciju sistemski važnih financijskih institucija ili struktura, sudjelovanje u aktivnostima vezanima uz oporavak i sanaciju kreditnih institucija i nebankarskih financijskih institucija te sudjelovanje u oblikovanju sustava osiguranja depozita.