Objava statističkih pokazatelja duga opće države za siječanj 2021.

Datum 30.4.2021.

Objava statističkih pokazatelja duga opće države za prosinac 2020.

Datum 31.3.2021.