Pristup informacijama

Objavljeno: 1.6.2022.
Hrvatska narodna banka omogućava pristup informacijama o svom radu redovitim objavljivanjem informacija na internetskoj stranici i davanjem informacija korisniku koji je HNB-u podnio zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. To pravo može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

Zahtjevi za pristup informacijama – moraju sadržavati naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište – mogu se uputiti na sljedeću adresu elektroničke pošte: info@hnb.hr. HNB ne naplaćuje naknadu za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Obrasci:

Svaka fizička ili pravna osoba ima u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduje ili objavljuje Hrvatska narodna banka te ih može upotrijebiti u komercijalne i nekomercijalne svrhe, uz obvezno navođenje izvora podataka.

Obrazac:

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama službenikom za informiranje (info@hnb.hr) u HNB-u imenovana je Dubravka Budak, savjetnica u Direkciji za eksternu, internu i digitalnu komunikaciju, a zamjenikom službenika za informiranje Ines Merkl, voditeljica Odjela za eksternu i internu komunikaciju u Direkciji za eksternu, internu i digitalnu komunikaciju.

Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija ("Narodne novine", br. 67/2017.), definirano je da su informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu. Otvorena dozvola omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene uz obavezno navođenje izvora informacije.

Obavijest o ishodu postupka objave oglasa za zapošljavanje

Objavljeno: 15.1.2024.

U skladu sa stavkom 1. člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", br. 25/2013., 85/2015., 69/2022.) Hrvatska narodna banka objavljuje obavijest o ishodu postupka objave oglasa za zapošljavanje.