Anketa o financijama i potrošnji kućanstava

Objavljeno: 23.10.2020. Ažurirano: 28.1.2021.

Anketa o financijama i potrošnji kućanstava znanstvena je anketa o financijama i potrošnji kućanstava i dio je projekta koji se svake tri godine harmonizirano provodi u zemljama europodručja i nekim drugim zemljama Europske unije. Metodološku konzistentnost ankete koordinira i osigurava Europska središnja banka. Prvi val ankete odvio se 2010./2011. u većini zemalja, drugi val u 2013./2014., treći val 2017./2018. (počevši s kojim se u projekt uključila i Hrvatska narodna banka), dok će se četvrti val odvijati tijekom 2020. i 2021. godine.

Anketa se provodi metodom CAPI (engl. Computer Assisted Personal Interview), a prikuplja detaljne informacije o socioekonomskim značajkama kućanstava te o njihovoj imovini, potrošnji, štednji, dohotku i dugu. U četvrtom valu anketi je dodan i manji broj pitanja vezan uz utjecaj pandemije izazvane bolešću COVID-19 na financije i potrošnju kućanstava.

Osnovni je cilj provođenja ove ankete prikupljanje mikropodataka o strukturi imovine i obveza kućanstava, a za potrebe analize različitih aspekata provođenja monetarne politike (npr. protočnosti transmisijskih mehanizama i aspekata vezanih uz financijsku stabilnost), financijskog ponašanja pojedinačnih kućanstava, utjecaja mjera makroekonomske politike i eventualnih makroekonomskih šokova na to ponašanje te, konačno, za potrebe međunarodne usporedbe.

Dokumenti:

Priopćenje HNB-a od 1. 9. 2020.: "Anketa o financijama i potrošnji kućanstava"

Jemrić, I. i Vrbanc, I. (2020.): "Anketa o financijama i potrošnji kućanstava u RH 2017. godine", Statistička i metodološka istraživanja M-1, Hrvatska narodna banka

Kunovac, M. (2020.): "Distribucija imovine kućanstava u Hrvatskoj", Istraživanja I-57, Hrvatska narodna banka

Rosan, M. i Zauder, K. (2020.): "Which Loans do We Take? A Micro-Level Analysis of Croatian Households’ Debt Participation", Istraživanja W-061, Hrvatska narodna banka

Anketni upitnik za 2017. godinu

Rezultati ankete trećeg vala

Rezultati ankete trećeg vala, statističke tablice

Rezultati ankete drugog vala

Rezultati ankete prvog vala