Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prvo tromjesečje 2024. godine

31.5.2024.

Komentar kretanja u bankovnom sustavu za 2023. godinu

29.2.2024.

Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prva tri tromjesečja 2023.

29.11.2023.

Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prvo polugodište 2023.

29.8.2023.

Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prvo tromjesečje 2023.

31.5.2023.

Komentar kretanja u bankovnom sustavu za 2022.

1.3.2023.

Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prva tri tromjesečja 2022.

29.11.2022.

Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prvo polugodište 2022.

29.8.2022.

Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prvo tromjesečje 2022.

31.5.2022.

Komentar kretanja u bankovnom sustavu za 2021. godinu

1.3.2022.

Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prva tri tromjesečja 2021.

29.11.2021.

Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prvo polugodište 2021.

30.8.2021.

Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prvo tromjesečje 2021.

31.5.2021.

Pokazatelji poslovanja bankovnog sustava u 2020.

1.3.2021.

Pokazatelji poslovanja bankovnog sustava za prvih devet mjeseci 2020.

30.11.2020.