Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prvo polugodište 2021.

Datum 30.8.2021.

Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prvo tromjesečje 2021.

Datum 31.5.2021.

Pokazatelji poslovanja bankovnog sustava u 2020.

Datum 1.3.2021.

Pokazatelji poslovanja bankovnog sustava za prvih devet mjeseci 2020.

Datum 30.11.2020.