Kreditne unije

Objavljeno: 15.2.2016.
Zahtjev za izdavanje odobrenja i suglasnosti podnosi se na obrascu zahtjeva zajedno s potrebnom dokumentacijom.

Sve informacije i potrebna dokumentacija povezana s osnivanjem i radom kreditnih unija, uključujući odobrenja i suglasnosti koje su predmet odlučivanja Hrvatske narodne banke u skladu sa Zakonom o kreditnim unijama, navedeni su prema područjima.

Rad

Članovi uprave