Uloga HNB-a

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 5.3.2021.
Pridonošenje stabilnosti ukupnoga financijskog sustava jedna je od važnih zakonom propisanih zadaća HNB-a. U skladu s time, HNB sustavno analizira sistemske rizike koji mogu ugroziti financijsku stabilnost i donosi mjere kojima nastoji spriječiti pojavu i širenje sistemskih rizika i ojačati otpornost ukupnoga financijskog sustava.

Pridonošenje stabilnosti ukupnoga financijskog sustava jedna je od važnih zakonom propisanih zadaća HNB-a. U skladu s time, HNB sustavno analizira sistemske rizike koji mogu ugroziti financijsku stabilnost i donosi mjere kojima nastoji spriječiti pojavu i širenje sistemskih rizika i ojačati otpornost ukupnoga financijskog sustava.

Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci, uz osnovni cilj - očuvanje stabilnosti cijena, odnosno monetarne i devizne stabilnosti, ističe se i pridonošenje stabilnosti financijskog sustava u cjelini. U tu svrhu HNB sustavno analizira sistemske rizike koji mogu ugroziti financijsku stabilnost i donosi mjere kojima nastoji spriječiti pojavu i širenje sistemskih rizika i ojačati otpornost ukupnoga financijskog sustava te na taj način smanjiti vjerojatnost nastupanja i troškove kriznih epizoda.

Među glavne zadaće središnje banke ubrajaju se i regulacija i nadzor banaka radi očuvanja stabilnosti bankovnog sustava, koji je glavni dio financijskog sustava, i osiguranje stabilnosti funkcioniranja sustava platnog prometa.

Monetarna i financijska stabilnost usko su povezane jer monetarna stabilnost, koju HNB postiže operativnim provođenjem monetarne politike i obavljanjem uloge banke svih banaka te osiguravanjem nesmetanog odvijanja platnog prometa, pridonosi smanjenju rizika za financijsku stabilnost. Financijska stabilnost istodobno pridonosi očuvanju monetarne, odnosno makroekonomske stabilnosti olakšavajući djelotvorno provođenje monetarne politike.

Uz Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita, HNB također ima ulogu sanacijskog tijela i zadužen je za izradu i ažuriranje planova sanacije i propisivanje mjera za otklanjanje prepreka za sanaciju.

U sklopu Vijeća za financijsku stabilnost, HNB usko surađuje i s tijelima nadležnima za regulaciju i nadzor nebankarskih financijskih institucija – Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga i Ministarstvom financija te s Hrvatskom agencijom za osiguranje depozita.

Zbog visokog stupnja internacionalizacije bankovnog sustava, koja se ogleda u inozemnom vlasništvu najvećih banaka, HNB blisko surađuje i s regulatornim tijelima i središnjim bankama domicilnih zemalja matičnih financijskih institucija.

Za uspješno očuvanje financijske stabilnosti u zemlji važna je suradnja i s međunarodnim institucijama, a posebno s Europskom središnjom bankom i Europskim odborom za sistemske rizike, koji je na razini EU-a zadužen za pitanja povezana s financijskom stabilnošću.

Nakon ulaska u blisku suradnju s Europskom središnjom bankom od 1. listopada 2020. Hrvatska narodna banka oblikuje i provodi makrobonitetnu politiku u suradnji i koordinaciji s Europskom središnjom bankom.