Izdavanje prigodnih i numizmatičkih eurokovanica

Objavljeno: 22.2.2024.
Hrvatska narodna banka izdaje prigodne i numizmatičke eurokovanice pri obilježavanju povijesnih, političkih, znanstvenih, kulturnih, sportskih i drugih događaja odnosno baštine, povezanih s Republikom Hrvatskom, Europskom unijom i svijetom.

Prigodne eurokovanice optjecajne su eurokovanice nominalne vrijednosti 2 € namijenjene obilježavanju posebnih događaja. Hrvatska narodna banka u jednoj kalendarskoj godini može imati najviše dva izdanja prigodne eurokovanice.

Numizmatičke eurokovanice jesu eurokovanice koje su namijenjene sakupljanju te se ne izdaju sa svrhom stavljanja u optjecaj, ali mogu služiti kao sredstvo plaćanja, i to isključivo u Republici Hrvatskoj. Hrvatska narodna banka može izdavati samo one numizmatičke kovanice koje ispunjavaju određene kriterije te se razlikuju od optjecajnih eurokovanica. Stoga je nominalna vrijednost numizmatičkih eurokovanica različita od optjecajnih eurokovanica. One se u pravilu izrađuju od plemenitih kovina te moraju ispunjavati posebne kriterije kada je riječ o boji, promjeru, težini i rubu.

Tehnički standardi Hrvatske narodne banke za numizmatičku eurokovanicu

NOMINALNA VRIJEDNOST KOVINA STUPANJ ČISTOĆE KOVINE PROMJER MASA s odstupanjem MASA
(u tisućitim dijelovima) (u milimetrima) (u gramima) (u uncama)
100 € Au 999,9 32,00 ± 0,20 31,103 + 0,10 1 oz
50 € Au 999,9 25,00 ± 0,20 15,552 + 0,10 1/2 oz
25 € Au 999,9 22,00 ± 0,20 7,776 + 0,08 1/4 oz
20 € Au 999,9 18,00 ± 0,20 3,888 + 0,08 1/8 oz
10 € Au 999,9 15,00 ± 0,15 1,944 + 0,06 1/16 oz
8 € Ag 999,9 60,00 ± 0,50 155,518 + 0,50 5 oz
6 € Ag 999,9 45,00 ± 0,30 62,207 + 0,50 2 oz
4 € Ag 999,9 38,61 ± 0,20 31,103 + 0,30 1 oz
5 € Cu 999 32,00 ± 0,50 16,890 ± 0,50 -

Nadalje, u svrhu razlikovanja numizmatičkih eurokovanica od optjecajnih eurokovanica, prikaz numizmatičkih eurokovanica ne smije biti sličan zajedničkim stranama optjecajnih eurokovanica u državama članicama europodručja. Ako je prikaz sličan nekoj od nacionalnih strana optjecajnih eurokovanica, tada se sveukupni izgled numizmatičke eurokovanice mora razlikovati od optjecajne eurokovanice.

Inicijativu za izdavanje prigodnih ili numizmatičkih eurokovanica (u nastavku teksta: inicijativa), osim Hrvatske narodne banke, mogu dati i Hrvatska kovnica novca d.o.o., jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, državne ili javne institucije ili druge zainteresirane osobe.

Inicijativa se podnosi Komisiji za novac Hrvatske narodne banke (u nastavku teksta: Komisija) najkasnije do kraja rujna za izdavanje u sljedećoj kalendarskoj godini na adresu:

Hrvatska narodna banka
Komisija za novac
Trg hrvatskih velikana 3
10000 Zagreb

ili elektroničkom poštom na adresu: komisija.za.novac@hnb.hr

U inicijativi se minimalno navode:

  • povod i naziv izdanja
  • prijedlog motiva.

Ako se inicijativa odnosi na numizmatičke eurokovanice, dodatno je potrebno navesti i:

  • nominalnu vrijednost
  • vrstu i stupanj čistoće kovine
  • postoji li interes podnositelja inicijative za financiranje predloženog izdanja.

Komisija će pisanim putem obavijestiti podnositelja inicijative o prihvaćanju ili neprihvaćanju inicijative.

Izdavanje prigodne eurokovanice uvijek financira Hrvatska narodna banka.

Izdavanje numizmatičke eurokovanice može financirati Hrvatska narodna banka ili drugi podnositelj inicijative (Hrvatska kovnica novca d.o.o., jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, državne ili javne institucije ili druge zainteresirane osobe), koji u tom slučaju s Hrvatskom narodnom bankom sklapa ugovor o financiranju kojim se rješavaju sva pitanja vezana uz pojedino izdanje. Izdavanje numizmatičke eurokovanice ne može financirati fizička osoba.

Podnositelj inicijative koji će financirati izdanje numizmatičke eurokovanice, koje je Hrvatska narodna banka prihvatila, može Komisiji ujedno predložiti i likovno rješenje za prihvaćeno izdanje numizmatičke kovanice.

Likovno rješenje jest likovni prijedlog izgleda pojedinog izdanja eurokovanice koji se sastoji od idejnoga i izvedbenog rješenja. Idejno rješenje jest grafički prikaz sa slikovnim i tekstualnim detaljima kojima se prikazuje osnovni motiv i izgled eurokovanice u fizičkom dvodimenzionalnom (2D) obliku ili digitalnom 2D prikazu. Izvedbeno rješenje jest sadreni ili plastični model ili model u nekom drugom odgovarajućem materijalu izrađen na osnovi pripadajućega idejnog rješenja, kojim se prikazuju osnovni motiv i izgled eurokovanice u fizičkom trodimenzionalnom (3D) obliku ili digitalnom 3D obliku.

Hrvatska narodna banka na temelju odluke o izdavanju odlučuje o ovlaštenom prodavatelju numizmatičke eurokovanice, koji može biti i podnositelj inicijative.

Hrvatska narodna banka s ovlaštenim prodavateljem, koji je određen na temelju odluke o izdavanju, sklapa ugovor o prodaji numizmatičke eurokovanice.