Gotov novac

Objavljeno: 15.6.2015.

Hrvatska narodna banka organizirala je putem gotovinskih centara redovitu opskrbu banaka novčanicama i kovanim novcem na teritoriju Republike Hrvatske. Podaci prikazuju količine, apoene i iznose novčanica i kovanog novca izvan trezora Hrvatske narodne banke i gotovinskih centara izdanih u postupku opskrbe banaka gotovim novcem. Ukupne količine, apoeni i iznosi gotovog novca izvan trezora Hrvatske narodne banke i gotovinskih centara umanjeni za količine, apoene i iznose gotovog novca pohranjene kod banaka čine stanje gotovog novca u optjecaju.

Za potrebe opskrbe kovanim novcem na teritoriju Republike Hrvatske Hrvatska narodna banka ugovara kod Hrvatske kovnice novca d.o.o. izradu kovanog novca tijekom tekuće godine. Podaci prikazuju izrađene količine i apoene prema godinama kovanja.