Bilten

Objavljeno: 1.2.2015.

Bilten je mjesečna publikacija Hrvatske narodne banke koja prikazuje recentna kretanja iz područja realnoga, monetarnoga, fiskalnoga i vanjskog sektora, a sadržava i statistički pregled podataka koje redovito objavljuje HNB. 

Bilten se objavljuje najviše devet puta tijekom kalendarske godine. U srpnju i prosincu, kada se ne objavljuje Bilten, opširniji prikaz makroekonomskih kretanja nalazi se u publikaciji Makroekonomska kretanja i prognoze. Navedena publikacija nasljednica je Informacije o gospodarskim kretanjima i prognozama te uključuje analizu recentnih makroekonomskih i monetarnih kretanja u Republici Hrvatskoj, prognoze Hrvatske narodne banke o kretanjima osnovnih makroekonomskih pokazatelja i okvire u kojima se analiziraju odabrane aktualne teme.

Prvi broj Biltena izdan je u veljači 1996. u tiskanom obliku. Od prvog do dvadeset drugog broja Biltena izdavač je Narodna banka Hrvatske, a od dvadeset trećeg broja iz siječnja 1998. Hrvatska narodna banka zbog promjene naziva Banke.