O nama

Funkcije i struktura
Poslovne funkcije i organizacijska struktura hrvatske središnje banke odraz su uvjerenja da će u okviru odabranog modela temeljni cilj i zadaće središnje banke biti ostvareni na optimalan način.
Informacije potrošačima
U okviru provedbe politike zaštite potrošača Hrvatska narodna banka usmjerena je na unaprjeđenje informiranosti i edukacije potrošača te nadzor primjene važeće regulative i dobre poslovne prakse u odno...
Javna nabava
Hrvatska narodna banka obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi.
Zgrada Hrvatske narodne banke
Zgrada u kojoj se nalazi sjedište Hrvatske narodne banke zaštićeno je kulturno dobro i najvažnije djelo arhitekta Viktora Kovačića.