Statistika gotovog novca

Objavljeno: 22.7.2020.
Na ovoj poveznici nalaze se informacije za obveznike izvješćivanja za potrebe prikupljanja podataka o poslovanju s gotovim novcem.

Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (u nastavku teksta: Odluka) objavljena u Narodnim novinama br. 84/2020. stupit će na snagu 1. siječnja 2021. Odlukom su propisani izvještajni obveznici, sadržaj te opseg podataka povezanih s gotovim novcem te rokovi i načini njihove dostave Hrvatskoj narodnoj banci.

Izvještajni obveznici izvješćuju Hrvatsku narodnu banku u skladu s Uputom o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (u nastavku teksta: Uputa), koja je sastavni dio Odluke.

Uputom je propisano prikupljanje podataka o stanju i kretanju gotovog novca na području Republike Hrvatske.

Izvještajni obveznici prema Odluci jesu:

 1. kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad
 2. kreditna institucija sa sjedištem u drugoj državi članici koja je ovlaštena pružati bankovne i financijske usluge u Republici Hrvatskoj putem podružnice kada rukuje gotovim novcem i obrađuje ga u Republici Hrvatskoj
 3. kreditna institucija iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje kada rukuje gotovim novcem i obrađuje ga u Republici Hrvatskoj i
 4. ostali rukovatelji gotovim novcem.

Uputom je propisano sastavljanje i dostavljanje podataka o gotovom novcu te uređajima koji se rabe pri obradi i redistribuciji gotovog novca u devet izvješća:

 1. Promet gotovog novca poslovne jedinice
 2. Promet gotovog novca uređaja
 3. Stanje gotovog novca
 4. Količina obrađenih novčanica i kovanog novca
 5. Promet samoposlužnog uređaja
 6. Obrada udaljenih poslovnih jedinica
 7. Kupoprodaja gotovog novca na međubankovnom tržištu – kune/euri
 8. Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi
 9. Uređaji za obradu novčanica i kovanog novca i održavanje uređaja.