Pristupačnost

Objavljeno: 14.7.2015. Ažurirano: 1.7.2024.

Izjava o pristupačnosti

Hrvatska narodna banka nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ("Narodne novine", br. 17/2019., u nastavku teksta: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016., u nastavku teksta Direktiva (EU) 2016/2102).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu https://www.hnb.hr.

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Pristupačnost na stranici hnb.hr

Na stranici hnb.hr dostupan je Omoguru Widget koji omogućuje stranici hnb.hr da poboljša usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1).

Implementacijom Omoguru Widget-a na mrežnoj stranici omogućeno je:

  • jednostavno mijenjanje veličine slova (fonta) i mrežne stranice i samim time jednostavniju navigaciju bez gubitka okolnog teksta prilikom povećavanja fonta,
  • individualna prilagodba debljine slova, slovnog razmaka i proreda teksta,
  • jednostavno mijenjanja vrste fonta klikom/dodirom u font pogodan za osobe s disleksijom,
  • postizanje dobrog kontrasta u odnosu na pozadinu cijele stranice i pozadinu svih tekstualnih okvira, te opcija promjene kontrasta
  • isticanje poveznica na mrežnoj stranici
  • monokromatski prikaz za osobe koje ne raspoznaju boje

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti mežene stranice hnb.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom donjem kutu stranice.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je u smislu zahtjeva za osiguranje pristupačnosti iz sljedećih razloga:

Mogućnost opažanja

Nije omogućena tekstualna alternativa netekstualnom sadržaju poput slika ili videomaterijala. Dio slika i datoteka te pojedine poveznice nemaju prikladan tekstualni opis (alt tekst). Pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje. Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.

Operabilnost

Korisnicima nije omogućena optimalna navigacija sadržajem niti su pojedina područja stranica (tekstualna ili ikone) dovoljno velika i udaljena za nesmetano korištenje osobama s motoričkim poteškoćama.

Hrvatska narodna banka radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 21. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je utvrđen Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523 оd 11. listopada 2018. o utvrđivanju predloška izjave o pristupačnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 256, 12. 10. 2018.). Izjava je dopunjena 1. srpnja 2024.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatske narodne banke.

Hrvatska narodna banka redovito će revidirati ovu izjavu nakon otklanjanja razloga nepristupačnosti pojedinih sadržaja.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Upite u vezi s pristupačnošću internetske stranice https://www.hnb.hr/ korisnici mogu uputiti:

  • elektroničkom poštom na adresu: info@hnb.hr
  • telefonom: + 385 1 4590 337
  • poštom: Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske jest tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom na broj + 385 1 2099 120 ili putem elektroničke pošte na adresu: pristupacnost@pristupinfo.hr.