Revizorski odbor

Objavljeno: 15.3.2023. Ažurirano: 11.4.2023.

Revizorski odbor u Hrvatskoj narodnoj banci djeluje kao savjetodavno tijelo Savjeta Hrvatske narodne banke s mandatom davanja preporuka Savjetu Hrvatske narodne banke pri izboru vanjskog revizora,  praćenja obavljanja vanjske revizije godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske narodne banke, nadziranja procesa izbora vanjskog revizora za obavljanje dodatnih, nerevizorskih usluga te preispitivanja neovisnosti, objektivnosti i učinkovitosti vanjskih revizora kao i praćenje djelotvornosti sustava unutarnje kontrole kvalitete i sustava upravljanja rizicima te unutarnje revizije.

Revizorski odbor prezentira Savjetu Hrvatske narodne banke svoje stručne stavove i mišljenja i time pridonosi još većoj učinkovitosti upravljanja, pravnoj sigurnosti i transparentnosti rada Hrvatske narodne banke.

Članovi Revizorskog odbora Hrvatske narodne banke su: prof. dr. sc. Neven Vrček, prof. dr. sc. Anita Pavković, mr. sc. Jozo Serdarušić i Željko Jakuš.