Zaštitni sloj za očuvanje kapitala

Objavljeno: 28.2.2019.
Zaštitni sloj za očuvanje kapitala jest zaštitni sloj kapitala u visini od 2,5% ukupnog iznosa izloženosti riziku koji su kreditne institucije dužne održavati u obliku redovnoga osnovnoga kapitala. Ovaj se zaštitni sloj nadograđuje na minimalnu regulatornu stopu redovnoga osnovnoga kapitala od 4,5%. Njegova je svrha očuvanje kapitala kreditne institucije.
​​​​​​​
Obveza održavanja zaštitnog sloja za očuvanje kapitala propisana je člankom 117. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.).