Indeksi plaća

Objavljeno: 20.9.2017.

U tablici se prikazuju mjesečni statistički podaci o iznosima neto plaća u Republici Hrvatskoj koje objavljuje Državni zavod za statistiku, kao i odgovarajući indeksi njihovih promjena.

Metodologija - odabrane nefinancijske statistike - indeksi placa

Objavljeno: 19.1.2016. Ažurirano: 16.12.2016.

Tablica J4 Prosječne mjesečne neto plaće

Prosječnu mjesečnu isplaćenu neto plaću u Republici Hrvatskoj izračunava i objavljuje Državni zavod za statistiku. Prema definiciji, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove na osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenoga, naknadu za topli obrok i primitke na osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi. Počevši od siječnja 2016. podaci o prosječnim mjesečnim isplaćenim plaćama za razdoblje od siječnja 2015. nadalje dobiveni su obradom administrativnih izvora podataka iz „Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja“ – obrazac JOPPD te stoga nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.