ESB je odabrao »Europsku kulturu« i »Rijeke i ptice« kao moguće teme budućih euronovčanica

Objavljeno: 30.11.2023.
  • »Europska kultura« i »Rijeke i ptice« odabrane su kao moguće teme.
  • Savjetodavna skupina predložit će motive tih tema do kraja 2024.
  • Upravno vijeće trebalo bi u 2026. odabrati konačna rješenja za dizajn novčanica i odlučiti kada će se nove novčanice proizvesti i izdati.

Upravno vijeće Europske središnje banke (ESB) odabralo je teme »Europska kultura« i »Rijeke i ptice« kao moguće teme budućih euronovčanica. Tom se odlukom uzimaju u obzir rezultati anketa provedenih tijekom ljeta 2023., u kojima je europska javnost imala priliku iznijeti mišljenje o sedam tema uvrštenih u uži izbor. O rezultatima anketa danas je objavljeno izvješće.

Prema rezultatima ankete koju je ESB naručio, »Europska kultura« bila je najpopularnija tema među stanovnicima europodručja (21 %). Slijede je teme »Rijeke: vodotoci života u Europi« (18 %) i »Ptice: slobodne, izdržljive, inspirativne« (17 %). Anketa je provedena na reprezentativnom uzorku od 23 377 Europljana.

Usporedno s tom anketom ESB je u srpnju i kolovozu 2023. proveo mrežnu anketu s istim pitanjima, koja je naišla na rekordan odaziv od više od 365 000 Europljana. Rezultati ESB‑ove ankete i reprezentativne ankete međusobno se dopunjuju. U obje su ankete kao najpoželjnije odabrane tri iste teme, no u drukčijem redoslijedu. Ostale četiri teme u užem izboru dobile su znatno manju podršku i u jednoj i u drugoj anketi.

Upravno vijeće željelo je uzeti u obzir što više iznesenih mišljenja javnosti, stoga je odobrilo spajanje tema »Rijeke: vodotoci života u Europi« i »Ptice: slobodne, izdržljive, inspirativne« u jedinstvenu temu nadahnutu prirodom.

»Iznimno smo sretni zbog velikog odaziva na našu mrežnu anketu«, rekla je predsjednica ESB‑a Christine Lagarde. »Temama koje su ušle u najuži izbor zajednička je ideja povezivanja Europe i Europljana, što je potpuno u skladu s našim ciljem da izgled novčanica što više približimo osobama u svim dobnim i drugim društvenim skupinama.«

Upravno vijeće odlučilo je osnovati savjetodavnu skupinu, koja će predložiti motive odabranih tema do kraja 2024. Potom će se održati natječaj za dizajn novih novčanica i stanovnici Europe opet će imati priliku iznijeti svoje mišljenje o rješenjima za dizajn.

»Novčanice su simbol europskog jedinstva, sada i u budućnosti. Važno nam je svima omogućiti slobodan izbor sredstva plaćanja, bilo ono gotovinsko ili digitalno«, rekao je član Izvršnog odbora Piero Cipollone.

Očekuje se da će ESB u 2026. donijeti odluku o konačnim rješenjima za dizajn novčanica te o tome kada će se nove novčanice proizvesti i izdati. Nakon što se donese odluka o proizvodnji novih novčanica, proći će još nekoliko godina prije njihova izdavanja.

Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Belén Pérez Esteve, tel. + 49 173 533 4269 ili Nicosu Keranisu, tel. +49 172 758 7237.

Bilješke

  1. ESB i nacionalne središnje banke europodručja zaduženi su za održavanje inovativnosti, sigurnosti i učinkovitosti euronovčanica kao sredstva plaćanja. Redoviti razvoj novih serija novčanica uobičajena je praksa svih središnjih banaka. U svijetu u kojem se tehnologije reprodukcije novčanica brzo razvijaju i u kojem krivotvoritelji mogu lako pristupiti informacijama i materijalima treba redovito izdavati nove novčanice. Osim toga, ESB odlučno smanjuje utjecaj euronovčanica na okoliš tijekom njihova cijelog životnog ciklusa i zalaže se za njihovu veću prepoznatljivost i uključivost u odnosu na Europljane u svim dobnim i drugim društvenim skupinama, uključujući ranjive skupine kao što su slijepe i slabovidne osobe. Više informacija možete pronaći na mrežnoj stranici ESB‑a o budućim novčanicama.
  2. Sadašnja je tema euronovčanica »Razdoblja i stilovi«. Na svakoj novčanici prikazani su glavni motivi prozora, vrata i mostova koji se zasnivaju na arhitektonskim stilovima iz različitih razdoblja europske povijesti. Više informacija možete pronaći na mrežnoj stranici ESB‑a o elementima dizajna novčanica.
  3. Odabrane su teme definirane na sljedeći način:
    • »Europska kultura«: Tema su bogato europsko kulturno nasljeđe i dinamični kulturni i kreativni sektori, koji jačaju europski identitet i stvaraju zajednički osjećaj pripadnosti. Kultura promiče zajedničke vrijednosti, uključivost i dijalog u Europi i širom svijeta. Kultura nas zbližava.
    • »Rijeke i ptice«: Za rijeke i ptice nema granica i zato su simboli slobode i jedinstva Europljana te naše povezanosti s prirodom. Europa je bogata raznolikim rijekama i pticama, koje nas nadahnjuju i podsjećaju da smo odgovorni za zaštitu krajolika.