Suradnja

Objavljeno: 30.6.2015. Ažurirano: 30.1.2016.

Hrvatska narodna banka regulira i nadzire rad dominantnih posrednika u financijskom sustavu Republike Hrvatske, odnosno kreditnih institucija. S ciljem očuvanja financijske stabilnosti ona surađuje s Hanfom i Ministarstvom financija te sudjeluje u radu Vijeća za financijsku stabilnost.

Hrvatska narodna banka surađuje s inozemnim nadzornim tijelima na temelju sklopljenih bilateralnih sporazuma. Također, HNB surađuje s Europskim odborom za sistemske rizike: njezini su zaposlenici predstavnici HNB-a u radnim tijelima ESRB-a, a daju se i odgovori na izdana upozorenja i preporuke od strane ESRB-a.