Računi za plaćanje

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 1.1.2023.
Račun za plaćanje jest bilo koji račun kojim se koristi za izvršavanje platnih transakcija. Najvažniji i najčešće korišteni računi za plaćanje jesu tekući računi i žiroračuni.

Računi za plaćanje služe za uplate, isplate i izvršavanje platnih transakcija, a građani ih najčešće ugovaraju s bankama (kreditnim institucijama). Osim transakcijskih računa, u koje ubrajamo tekuće račune i žiroračune, postoje i drugi platni računi po kojima također možemo izvršavati platne transakcije. Računi za plaćanje koje vode kreditne institucije mogu biti jednovalutni i multivalutni. Jednovalutni računi jesu računi za plaćanje na kojima kreditne institucije u skladu s okvirnim ugovorom vode novčana sredstva korisnika u jednoj valuti, a na multivalutnim računima vode se novčana sredstva u više različitih valuta. Svi detalji o uvjetima otvaranja, vođenja i zatvaranja transakcijskog računa sadržani su u okvirnom ugovoru koji se sklapa između kreditne institucije i korisnika platnih usluga i na temelju kojeg ta kreditna institucija otvara konkretan transakcijski račun. Kako kreditne institucije nude različite uvjete i funkcionalnosti koje se odnose na transakcijske račune, konačnom izboru kreditne institucije, u kojoj će se otvoriti konkretan transakcijski račun, treba prethoditi usporedba različitih ponuda, nakon čega se donosi odluka u skladu s vlastitim potrebama.

Tko može otvoriti račun u kreditnoj instituciji

Transakcijski račun u pravilu može otvoriti punoljetna osoba neovisno o tome ima li redovit priljev po računu ili ne. Uz pristanak roditelja (skrbnika ili zakonskog zastupnika), tekući račun mogu imati i maloljetne osobe, a žiroračun maloljetnim osobama otvara se u svrhu priljeva na osnovi stipendija, nagrada učenika na natjecanjima te rada učenika i studenata u servisima/udrugama, na sezonskim ili nekim drugim sličnim poslovima.

O čemu treba voditi računa prije otvaranja računa za plaćanje?

Prije otvaranja računa poželjno je prethodno razmisliti o navikama, kojim se sve bankovnim i financijskim uslugama namjeravate koristiti i koliko često. Kada se jednom definiraju želje i potrebe, a prije samog izbora, potrebno je prikupiti sve informacije i osobitu pozornost obratiti na:

 • troškove otvaranja računa
 • mjesečne troškove vođenja računa
 • dodatne mogućnosti koje se nude uz otvaranje računa
 • sve vrste naknada koje su povezane s transakcijskim računom
 • koliko iznose te naknade, je li njihova visina promjenjiva i o čemu ovisi
 • dnevne limite (ograničenja) za podizanje gotovine na bankomatima
 • broj bankomata kojima kreditna institucija raspolaže i njihovim lokacijama (raširenost mreže bankomata i poslovnica kreditne institucije)
 • visinu kamate na pozitivan i negativan saldo na računu i
 • uvjete i troškove povezane sa zatvaranjem računa.

Dio navedenih informacija iz aktualne ponude banaka moguće je pronaći u prikazu najreprezentativnijih bankovnih usluga povezanih s računom za plaćanje ili besplatnoj mobilnoj aplikaciji mHNB. Također, izabrana banka dužna vam je uručiti Informativni dokument o naknadama prije nego što se obvežete ponudom ili okvirnim ugovorom o računu za plaćanje. Informativni dokument o naknadama jest dokument koji potrošačima daje informaciju o visini naknada za najčešće korištene platne usluge, odnosno najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje u RH.

Otvaranje računa za plaćanje

Kreditna institucija otvara tekući račun ili žiroračun na osnovi okvirnog ugovora sklopljenog s korisnikom platnih usluga. Okvirnim ugovorom detaljnije se reguliraju uvjeti otvaranja i vođenja tog računa. Pri otvaranju računa kreditna institucija dužna je:

Pri otvaranju transakcijskog računa kreditna vam institucija izdaje karticu računa s personaliziranim obilježjima, koja vam omogućuje jednostavan i brz pristup sredstvima na vašem računu (npr. na bankomatu).

KORISNO: S obzirom na to da upotrebom kartice možete jednostavno pristupiti svom računu, iznimno je važno voditi računa o tome da u najvećoj mogućoj mjeri smanjite mogućnost njezine zloporabe, pa tako ni u kojem slučaju ne biste smjeli uz karticu računa imati zapisan PIN.

VAŽNO: O razlozima prikupljanja vaših osobnih podataka kreditna institucija obvezna vas je informirati. Ako se od vas traže podaci izvan opsega propisanog važećim propisom, potrebna je vaša suglasnost. Na vaše podatke koje kreditna institucija prikupi u okviru bilo kojega ugovornog odnosa s vama primjenjuju se propisi o zaštiti osobnih podataka i odredbe o bankovnoj tajni.

Konstrukcija računa za plaćanje

U Republici Hrvatskoj od 1. lipnja 2013. obvezna je IBAN (engl. International Bank Account Number) konstrukcija računa za plaćanje. IBAN je međunarodni standard za numeraciju računa za plaćanje, a hrvatska konstrukcija računa sastoji se od 21 znamenke, pri čemu:

 • HR je oznaka države.
 • Kontrolni broj ima dvije znamenke.
 • Broj kreditne institucije označuje se sa sedam znamenki.
 • Broj transakcijskog računa čini deset znamenki.

Konstrukcija IBAN-a ista je za sve račune (tekuće račune, žiroračune, posebne račune zaštićene od ovrhe i sl.).

Ispravan način prikaza konstrukcije računa na službenim dokumentima i nalozima za ručnu obradu platnih transakcija jest grupiranje alfanumeričkih znakova po četiri u grupi, i to počevši od prvog znaka (npr. HR64 3465 2081 1002 8931 0).