Predviđanje rizika pada cijena nekretnina u Hrvatskoj: lakše je reći nego učiniti

Objavljeno: 6.10.2023.
Publikacija Istraživanja
Broj W-73
Autor Tihana Škrinjarić, Maja Sabol
Datum Listopad 2023.
JEL E32, E44, E58, G01, G28, C22
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

financijska stabilnost, makrobonitetna politika, kvantilna regresija, rast pri riziku, dinamika cijena nekretnina, rizik pada cijena

Nositelji makrobonitetne politike osobito su zainteresirani za praćenje dinamike cijena nekretnina zbog njihova utjecaja na financijsku stabilnost i na buduća makroekonomska kretanja. S obzirom na jedan od glavnih ciljeva makrobonitetne politike – smanjenje sistemskih rizika u financijskom sustavu ̶ veoma je važno pratiti središnju tendenciju kretanja buduće stope rasta cijena nekretnina, a istodobno se usmjeriti i na rizike potencijalnog pada cijena nekretnina. Ovo istraživanje, prvi put za hrvatsko tržište, pokušava utvrditi i analizirati glavne činitelje rasta cijena nekretnina pri riziku (engl. house price at risk, HaR) za razdoblje od prvoga tromjesečja 2002. do trećega tromjesečja 2022. godine. Empirijski dio rada bavi se predviđanjem HaR vrijednosti te na osnovi rezultata kvantilne regresije zaključuje da su se HaR rizici povećali u posljednjih nekoliko godina. Pristup ovog istraživanja pruža uvid u neizvjesnost prognoziranja same dinamike rasta cijena nekretnina i u dekomponiranje rezultata na osnovi glavnih činitelja koji utječu na buduću dinamiku rasta cijena nekretnina. Rezultati istraživanja stoga imaju implikacije na različite makroekonomske politike koje mogu utjecati na tržište nekretnina.