Uloga HNB-a

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 1.1.2023.
Hrvatska narodna banka ima nekoliko važnih uloga u području platnog prometa: vodi račune kreditnih institucija i račune Republike Hrvatske, upravlja platnim sustavom i nadgleda ga, izdaje novčanice i kovani novac te opskrbljuje gotovinske centre gotovim novcem.

Stabilnost i učinkovitost ekonomskoga i financijskog sustava i sigurnost svih sudionika u izvršavanju platnih usluga ovise o sigurnom i pouzdanom platnom prometu. Hrvatska narodna banka ima važnu ulogu u osiguravanju transparentnoga, sigurnoga i učinkovitog funkcioniranja platnog prometa i platnih sustava.

Uloga je HNB-a u okviru platnog prometa i nadgledanje, uređivanje i unaprjeđivanje sustava platnog prometa i doprinos njegovoj stabilnosti.

Hrvatska narodna banka upravitelj je sustava TARGET2-HR.

Regulativa i nadzor nad sustavom platnog prometa u Republici Hrvatskoj u nadležnosti su Hrvatske narodne banke.

Važna je uloga HNB-a u okviru platnog prometa i nadzor sigurnosti i učinkovitosti platnog prometa i platnih sustava te time i sigurnosti sudionika u platnom prometu. HNB u okviru svojih ovlasti određuje obveznike, sadržaj, načine i rokove izvještavanja o pruženim platnim uslugama te objavljuje prikupljene statističke podatke na svojoj internetskoj stranici te redovito dostavlja tražene podatke Europskoj središnjoj banci u okviru svojih obveza izvješćivanja

Uloga središnje banke vrlo je važna u području nadzora pružatelja platnih usluga i platnih sustava kao i praćenju razvoja trendova na financijskom tržištu, novih platnih usluga i instrumenata plaćanja te u promicanju njihova razvoja, učinkovitosti i pouzdanosti kako bi se osiguralo poboljšanje konkurentnosti i povjerenje u financijski sustav te njegovo sigurno i učinkovito funkcioniranje.