Financijska stabilnost

O financijskoj stabilnosti
Financijska stabilnost jedan je od ključnih preduvjeta održivoga gospodarskog rasta. Zbog iznimno visokih ekonomskih i socijalnih troškova, očuvanje financijske stabilnosti ima karakter javnog dobra i ...
Uloga HNB-a
Pridonošenje stabilnosti ukupnoga financijskog sustava jedna je od važnih zakonom propisanih zadaća HNB-a. U skladu s time, HNB sustavno analizira sistemske rizike koji mogu ugroziti financijsku stabil...
Makrobonitetne mjere
Makrobonitetne mjere koje služe očuvanju financijske stabilnosti čine preventivne mjere, mjere usmjerene na povećanje otpornosti bankovnog sustava i ostale mjere.
Suradnja
Hrvatska narodna banka regulira i nadzire rad dominantnih posrednika u financijskom sustavu Republike Hrvatske, odnosno kreditnih institucija. S ciljem očuvanja financijske stabilnosti ona surađuje s H...
Analize
HNB sustavno analizira glavne rizike koji mogu ugroziti stabilnost financijskog sustava. Financijska stabilnost i Makroprudencijalna dijagnostika glavne su publikacije u kojima se prikazuju rezultati p...
Financijski sustav RH
Financijski sustav zemlje čine njezina valuta i platni sustav, financijska tržišta, financijske institucije te institucije koje reguliraju i nadziru njihov rad. Okosnica su financijskog sustava Republi...