Platne kartice i kartične transakcije

Objavljeno: 17.7.2015.

Platne kartice i kartične transakcije godišnja su publikacija Hrvatske narodne banke, prvi put objavljena u srpnju 2015., koja se izdaje u sklopu statistike platnog prometa. U publikaciji se objašnjavaju osnovni pojmovi povezani s platnim karticama, kartičnim shemama i pružateljima platnih usluga te iznose agregirani statistički podaci o nacionalnim i međunarodnim kartičnim transakcijama.

Prikaz statističkih podatka dan je u trima osnovnim poglavljima: poglavlju o platnim karticama izdanima u RH, poglavlju o nacionalnim i međunarodnim kartičnim transakcijama izvršenim platnim karticama izdanima u RH (hrvatski izdavatelji) i poglavlju o kartičnim platnim transakcijama izvršenim preko prihvatnih uređaja platnim karticama hrvatskih i inozemnih izdavatelja (prihvat platnih kartica).

Svrha je objavljivanja ove publikacije pružiti sveobuhvatan pregled tržišta platnih kartica i kartičnih platnih transakcija u RH pružateljima platnih usluga, drugim institucijama i široj javnosti.

Platne kartice i kartične transakcije – 2022.

Objavljeno: 12.7.2023.
Publikacija Platne kartice i kartične transakcije
Datum Srpanj 2023.
Godina izdanja IX
ISSN 1849-790X
Dodatak Statistika platnog prometa