Supervizija

Osnove i ciljevi
Ova stranica sadrži informacije o načelima supervizije kreditnih institucija i kreditnih unija i svrsi supervizije.
Regulativa
Regulatornu osnovu za superviziju kreditnih institucija čini Zakon o kreditnim institucijama i Uredba (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva.
Licenciranje
Licenciranje je dio supervizije kreditnih institucija koji obuhvaća izdavanje propisanih odobrenja i suglasnosti.
Informacije o bankovnom sustavu
S ciljem informiranja javnosti o stanju bankovnog sustava Republike Hrvatske HNB redovito objavljuje podatke i publikacije.
Supervizorska javna objava
Direktivom 2013/36/EU zahtijeva se da nadležna tijela objavljuju određene informacije kako bi unutarnje bankarsko tržište funkcioniralo što učinkovitije te kako bi građanima Unije bila omogućena odgova...
Studije kvantitativnog učinka
Studije kvantitativnog učinka imaju različite ciljeve. Najčešće se testiraju utjecaji promjene određenih faktora koji utječu na poslovanje kreditnih institucija, pojedinih sektora te financijskog susta...