Agregirano nekonsolidirano tromjesečno statističko izvješće kreditnih institucija


Za izvještajna razdoblja od ožujka 2018. tablice su prilagođene Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja 9: „Financijski instrumenti“ („MSFI 9“).