Usluga plaćanja računa

Objavljeno: 1.2.2015.

Usluga plaćanja računa jest usluga kod koje pružatelj platnih usluga na temelju ugovora s primateljem plaćanja prikuplja novčana sredstva platitelja, neovisno o načinu njihova prikupljanja, a prikupljeni iznos stavlja na raspolaganje primatelju plaćanja u vremenskim ciklusima određenima ugovorom (npr. račun za struju, vodu, plin i sl.).

Metodologija - usluga plaćanja računa

Objavljeno: 19.1.2016.

Tablica PS1 Transakcije usluge plaćanja računa u Republici Hrvatskoj u kunama

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su na temelju Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (NN, br. 147/2013.) i pripadajućih uputa.Ovaj izvještaj prikazuje podatke o broju i vrijednosti nacionalnih platnih transakcija proizašlih iz usluge plaćanja računa, zadanih papirnim nalogom i elektronički, koje su kreditne institucije, institucije za platni promet ili treće osobe koje na osnovi ugovora rade u ime i za račun kreditne institucije izvršile za svoje korisnike platnih usluga − potrošače i nepotrošače u Republici Hrvatskoj u kunama, u izvještajnom mjesecu.

DEFINICIJE I OPISI

 1. Potrošač
  Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (NN, br. 133/2009. i 136/2012.) djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja, kao i fizička osoba koja sklapa ugovor o izdavanju elektroničkog novca u skladu sa Zakonom o elektroničkom novcu (NN, br. 139/2010.), izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.
 2. Nepotrošač
  Nepotrošač jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.
  Uključuju se:
  • pravne osobe (npr. trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, zaklade i dr.),obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ili gospodarsku djelatnost kad sklapaju ugovor o platnim uslugama unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja i
  • subjekti koji nemaju pravnu sposobnost, a mogu biti vlasnici računa za plaćanje (npr. tijela državne uprave, predstavništva i dr.).
 3. Usluga plaćanja računa
  Usluga plaćanja računa jest usluga kod koje kreditna institucija na temelju ugovora s primateljem plaćanja prikuplja novčana sredstva od platitelja, neovisno o načinu njihova prikupljanja, a prikupljeni iznos mu stavlja na raspolaganje u vremenskim ciklusima određenima ugovorom (npr. račun za struju, vodu, plin i sl.), a u skladu s odredbama Zakona o platnom prometu koje određuju rokove izvršenja plaćanja.
  Uključuju se i:
  • plaćanja za kupovinu e-bonova, polica osiguranja i sl. kada se izvršavaju kao usluga plaćanja računa (npr. pri kupovini se zadaje nalog za plaćanje s jasno definiranim platiteljem i primateljem plaćanja, novčana se sredstva prikupljaju i prikupljeni se iznos stavlja na raspolaganje primatelju plaćanja u vremenskim ciklusima određenima ugovorom), a u skladu s odredbama Zakona o platnom prometu koje određuju rokove izvršenja plaćanja i dr.
 4. Nacionalna platna transakcija
  Nacionalna platna transakcija jest platna transakcija u čijem izvršavanju sudjeluju platiteljev pružatelj usluga plaćanja i pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja ili samo jedan pružatelj platnih usluga koji posluju u Republici Hrvatskoj u skladu s člankom 5. Zakona o platnom prometu (NN, br. 133/2009. i 136/2012.).
  Nacionalna platna transakcija usluga plaćanja računa broji se na strani platitelja.