Računi

Objavljeno: 1.2.2015.

Tablice računa prikazuju podatke o broju transakcijskih računa korisnika platnih usluga te broju računa i korisnika platno-prometnih servisa.

Metodologija - računi

Objavljeno: 19.1.2016.

Tablica PR1 Broj transakcijskih računa potrošača i nepotrošača otvorenih kod kreditnih institucija

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su na temelju Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (NN, br. 147/2013.) i pripadajućih uputa.
Ovaj izvještaj prikazuje podatke o broju transakcijskih računa potrošača i nepotrošača otvorenih kod kreditnih institucija.
Podatak o broju računa nepotrošača "jednovalutni" i "multivalutni" odnosi se na transakcijske račune za plaćanje otvorene kod kreditnih institucija prema Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (NN, br. 3/2011., 35/2011., 50/2011., 89/2011., 101/2011., 135/2011., 56/2012., 18/2013., 23/2013. i 10/2014.), i to za vrste računa "11", "13", "14", "15", "17", "18" i "19".
Podatak o broju računa potrošača "jednovalutni" i "multivalutni" odnosi se na transakcijske račune za plaćanje otvorene kod kreditnih institucija prema Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (NN, br. 3/2011., 35/2011., 50/2011., 89/2011., 101/2011., 135/2011., 56/2012., 18/2013., 23/2013. i 10/2014.), i to za vrste računa "31", "32" i "35".
Podaci se odnose na stanje na posljednji dan svakog mjeseca.
U ovaj izvještaj ne uključuju se transakcijski računi koji su blokirani na posljednji dan izvještajnog razdoblja.

DEFINICIJE I OPISI

 1. Potrošač
  Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (NN, br. 133/2009. i 136/2012.) djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.
 2. Nepotrošač
  Nepotrošač jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.
  Uključuju se:
  • pravne osobe (npr. trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, zaklade i dr.), obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ili gospodarsku djelatnost kad sklapaju ugovor o platnim uslugama ili ugovor o izdavanju elektroničkog novca unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja i
  • subjekti koji nemaju pravnu sposobnost, a mogu biti vlasnici računa za plaćanje (npr. tijela državne uprave, predstavništva i dr.).
 3. Transakcijski račun
  Transakcijski račun jest tekući račun odnosno žiroračun koji je uređen Zakonom o platnom prometu otvoren kod kreditne institucije.
 4. Račun bez odobrenog prekoračenja
  Račun bez odobrenog prekoračenja je transakcijski račun otvoren kod kreditne institucije na teret kojega je moguće izvršavati platne transakcije samo do iznosa novčanih sredstava na tom računu.
 5. Račun s odobrenim prekoračenjem
  Račun s odobrenim prekoračenjem je transakcijski račun otvoren kod kreditne institucije na teret kojeg je moguće izvršavati platne transakcije preko iznosa novčanih sredstava na tom računu, tj. do visine ugovorenog limita.
 6. Jednovalutni račun
  Jednovalutni račun je račun za plaćanje na kojemu kreditna institucija u skladu s okvirnim ugovorom vodi novčana sredstva korisnika u jednoj valuti.
 7. Multivalutni račun
  Multivalutni račun je račun za plaćanje na kojemu kreditna institucija u skladu s okvirnim ugovorom vodi novčana sredstva korisnika u više različitih valuta.

OPIS OSNOVNIH POLJA IZVJEŠTAJA

 1. Broj računa na dan
  Pojam "Broj računa na dan" jest podatak o ukupnom broju transakcijskih računa za plaćanje (jednovalutnih i multivalutnih) korisnika platnih usluga (potrošača i nepotrošača) koje vodi kreditna institucija, a koji uključuje račune s odobrenim prekoračenjem i bez odobrenog prekoračenja.
 2. Redci nepotrošač/potrošač
  Redci "Nepotrošač/potrošač" za svaki pojedini mjesec jesu zbroj kategorije jednovalutnih i multivalutnih računa potrošača/nepotrošača.

Tablica PR2 Broj računa prema platno-prometnim servisima

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su na temelju Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (NN, br. 147/2013.) i pripadajućih uputa.
Ovaj izvještaj prikazuje podatke o broju računa potrošača i nepotrošača otvorenih kod kreditnih institucija prema platno-prometnim servisima, odnosno prema ugovorenim načinima plaćanja korisnika kod kreditne institucije.
Podaci se prikupljaju za "račun za plaćanje − transakcijski račun" i "račun za plaćanje − drugi platni račun". Podaci se odnose na stanje na posljednji dan svakog mjeseca.

DEFINICIJE I OPISI

 1. Potrošač
  Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (NN, br. 133/2009. i 136/2012.) djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.
 2. Nepotrošač
  Nepotrošač jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.
  Uključuju se:
  • pravne osobe (npr. trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, zaklade i dr.), obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ili gospodarsku djelatnost kad sklapaju ugovor o platnim uslugama ili ugovor o izdavanju elektroničkog novca unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja i
  • subjekti koji nemaju pravnu sposobnost, a mogu biti vlasnici računa za plaćanje (npr. tijela državne uprave, predstavništva i dr.).
 3. Račun za plaćanje − transakcijski račun
  Pojam "račun za plaćanje − transakcijski račun" podrazumijeva tekući račun odnosno žiroračun uređen Zakonom o platnom prometu otvoren kod kreditne institucije.
 4. Račun za plaćanje − drugi platni račun
  Pojam "račun za plaćanje − drugi platni račun" podrazumijeva bilo koji račun koji vodi kreditna institucija na ime jednog ili više korisnika platnih usluga i rabi se za izvršavanje platnih transakcija, a ne može se svrstati u "račun za plaćanje − transakcijski račun".

OPIS OSNOVNIH POLJA IZVJEŠTAJA

 1. Broj računa na dan
  Podatak "Broj računa na dan" jest podatak o ukupnom broju računa za plaćanje koje vodi kreditna institucija, a za koje su korisnici (potrošači i nepotrošači) ugovorili sljedeće načine plaćanja na teret svojih računa za plaćanje:
  • internet – evidentira se ukupan broj računa za plaćanje (transakcijski račun i drugi platni račun) koje vodi kreditna institucija, a za koje je s imateljem tog računa ugovoreno korištenje internetskog (elektroničkog) bankarstva,
  • telebanking – evidentira se ukupan broj računa za plaćanje (transakcijski račun i drugi platni račun) koje vodi kreditna institucija, a za koje je s imateljima tih računa ugovoreno korištenje telebankinga,
  • mobilni telefon – evidentira se ukupan broj računa za plaćanje (transakcijski račun i drugi platni račun) koje vodi kreditna institucija, a za koje je s imateljima tih računa ugovoreno korištenje aplikacije instalirane na mobilnom telefonu za izvršavanje platnih transakcija s tih računa,
  • e-račun – evidentira se ukupan broj računa za plaćanje (transakcijski račun i drugi platni račun) koje vodi kreditna institucija, a za koje je s imateljima tih računa ugovoreno korištenje e-računa,
  • trajni nalog – evidentira se ukupan broj računa za plaćanje (transakcijski račun i drugi platni račun) koje vodi kreditna institucija i s kojih se izvršavaju trajni nalozi na temelju ugovora o trajnom nalogu sklopljenih s imateljima tih računa,
  • izravno terećenje – evidentira se ukupan broj računa za plaćanje (transakcijski račun i drugi platni račun) koje vodi kreditna institucija za čije je izravno terećenje njihov imatelj dao suglasnost,
  • ostalo – evidentira se ukupan broj računa za plaćanje (transakcijski račun i drugi platni račun) koje vodi kreditna institucija, a s kojih se izvršavaju platne transakcije korištenjem svih ostalih uređaja/sredstava/kanala koji nisu svrstani u neki od prethodno navedenih načina plaćanja.

Tablica PR3 Broj korisnika prema platno-prometnim servisima

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su na temelju Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (NN, br. 147/2013.) i pripadajućih uputa.
Ovaj izvještaj prikazuje podatke o broju korisnika potrošača i nepotrošača prema platno-prometnim servisima, odnosno prema ugovorenim načinima plaćanja korisnika kod kreditne institucije.
Podaci se prikupljaju za "Račun za plaćanje − transakcijski račun" i "Račun za plaćanje − drugi platni račun". Podaci se odnose na stanje na posljednji dan svakog mjeseca.

DEFINICIJE I OPISI

 1. Potrošač
  Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (NN, br. 133/2009. i 136/2012.) djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.
 2. Nepotrošač
  Nepotrošač jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.
  Uključuju se:
  • pravne osobe (npr. trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, zaklade i dr.), obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ili gospodarsku djelatnost kad sklapaju ugovor o platnim uslugama ili ugovor o izdavanju elektroničkog novca unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja i
  • subjekti koji nemaju pravnu sposobnost, a mogu biti vlasnici računa za plaćanje (npr. tijela državne uprave, predstavništva i dr.).
 3. Račun za plaćanje − transakcijski račun
  Pojam "Račun za plaćanje − transakcijski račun" podrazumijeva tekući račun odnosno žiroračun uređen Zakonom o platnom prometu otvoren kod kreditne institucije.
 4. Račun za plaćanje − drugi platni račun
  Pojam "Račun za plaćanje − drugi platni račun" podrazumijeva bilo koji račun koji vodi kreditna institucija na ime jednog ili više korisnika platnih usluga i rabi se za izvršavanje platnih transakcija, a ne može se svrstati u "Račun za plaćanje − transakcijski račun".

OPIS OSNOVNIH POLJA IZVJEŠTAJA

 1. Broj korisnika na dan
  Podatak "Broj korisnika na dan" jest podatak o ukupnom broju korisnika platnih usluga (potrošača i nepotrošača) koji su s kreditnom institucijom ugovorili sljedeće načine plaćanja na teret svog računa za plaćanje:
  • internet – evidentira se ukupan broj korisnika platnih usluga koji su s kreditnom institucijom ugovorili korištenje internetskoga (elektroničkog) bankarstva, bez obzira na broj tokena koje im je kreditna institucija izdala,
  • telebanking – evidentira se ukupan broj korisnika platnih usluga koji su s kreditnom institucijom ugovorili korištenje telebankinga,
  • mobilni telefon – evidentira se ukupan broj korisnika platnih usluga koji su s kreditnom institucijom ugovorili korištenje aplikacije instalirane na mobilnom telefonu,
  • e-račun – evidentira se ukupan broj korisnika platnih usluga (platitelja) koji su s kreditnom institucijom ugovorili korištenje e-računa,
  • trajni nalog – evidentira se ukupan broj korisnika platnih usluga (platitelja) koji su s kreditnom institucijom sklopili ugovor o trajnom nalogu,
  • izravno terećenje – evidentira se ukupan broj korisnika platnih usluga (platitelja) koji su dali suglasnost za izravno terećenje svog/svojih računa za plaćanje koje vodi kreditna institucija,
  • ostalo – evidentira se ukupan broj korisnika platnih usluga koji su s kreditnom institucijom ugovorili izvršavanje platne transakcije korištenjem ostalih uređaja/sredstava/kanala koji nisu svrstani u neki od prethodno navedenih načina plaćanja.