Instrumenti

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 9.1.2024.
Instrumente sanacije prikladne za provođenje postupka sanacije nad pojedinom kreditnom institucijom odabiru sanacijska tijela vodeći računa o ostvarenju ciljeva sanacije, primjeni općih načela sanacije i o okolnostima pojedinog slučaja.

Sanaciju kreditne institucije moguće je provesti primjenom jednog ili više instrumenata sanacije, i to kako slijedi:

  1. instrument prodaje - mehanizam kojim sanacijsko tijelo prenosi dionice ili druge vlasničke instrumente koje je izdala institucija u sanaciji, ili imovinu, prava ili obveze institucije u sanaciji na kupca koji nije prijelazna institucija,
  2. instrument prijelazne institucije - mehanizam za prijenos dionica ili drugih vlasničkih instrumenata koje izdaje institucija u sanaciji, ili imovine, prava ili obveza institucije u sanaciji na prijelaznu instituciju,
  3. instrument odvajanja imovine - mehanizam za izvršavanje prijenosa imovine, prava ili obveza institucije u sanaciji od strane sanacijskog tijela nositelju upravljanja imovinom i
  4. instrument unutarnje sanacije (engl. bail in) - mehanizam kojim sanacijsko tijelo otpisuje i pretvara obveze institucije u sanaciji.

Svaki instrument može se primijeniti pojedinačno ili u kombinaciji s drugim instrumentom, osim instrumenta odvajanja imovine, koji se može primijeniti samo u kombinaciji s drugim instrumentom sanacije.

Operacionalizacija smanjenja vrijednosti i pretvaranja te instrumenta unutarnje sanacije

Hrvatska narodna banka, kao nacionalno sanacijsko tijelo za kreditne institucije u Republici Hrvatskoj, pripremila je dokument pod nazivom Operacionalizacija smanjenja vrijednosti i pretvaranja te instrumenta unutarnje sanacije koji sadržava opis njezina pristupa provedbi smanjenja vrijednosti i pretvaranja te instrumenta unutarnje sanacije u slučaju propadajućih banaka, s ciljem usklađivanja svojeg postupanja sa smjernicama Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo pod nazivom Smjernice za sanacijska tijela o objavljivanju mehanizma otpisa i konverzije te izvršenja bail-ina (EBA/GL/2023/01).