Strukturni sistemski rizik

Objavljeno: 8.11.2017. Ažurirano: 23.12.2022.
Zaštitni sloj za strukturni sistemski rizik ZS (ssr) jest kapitalni sloj koji se koristi s ciljem smanjivanja i ublažavanja sistemskih rizika dugoročne i necikličke prirode koji mogu utjecati izravno na financijski sustav te neizravno na gospodarstvo u cjelini. Riječ je o promjenjivom kapitalnom sloju čija je uloga apsorbiranje gubitaka proizišlih iz moguće destabilizacije bankovnog sustava.

Visinu stope zaštitnoga kapitalnog sloja za strukturni sistemski rizik Hrvatska narodna banka utvrđuje na temelju analize strukturnih elemenata financijske stabilnosti i sveobuhvatne ocjene rizika u gospodarstvu koje HNB redovito prati.

Od 29. prosinca 2020. sve su kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obvezne održavati zaštitni sloj za strukturni sistemski rizik u visini 1,5% ukupnog iznosa izloženosti riziku.

 

ARHIVA