Zamjena gotovog novca

Objavljeno: 6.4.2021.
Nevažeće novčanice možete zamijeniti osobno na blagajni Hrvatske narodne banke ili dostaviti poštom. Oštećene novčanice i kovani novac kune primaju odnosno zamjenjuju obveznici Odluke o postupanju s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem (NN, br. 30/2021.). Hrvatska narodna banka zamjenjuje isključivo obojene i ekstremno oštećene novčanice u skladu s uvjetima za zamjenu.

ZAMJENA NOVČANICA KOJIMA JE ISTEKAO STATUS ZAKONSKOG SREDSTVA PLAĆANJA

Hrvatska narodna banka zamjenjuje novčanice kojima je u skladu s odlukama Hrvatske narodne banke istekao status zakonskog sredstva plaćanja (u nastavku teksta: nevažeće novčanice) kune u punom iznosu i bez vremenskog ograničenja.

Postupak zamjene nevažećih novčanica u Hrvatskoj narodnoj banci

Nevažeće novčanice možete zamijeniti osobno na blagajni Hrvatske narodne banke na adresi Ulica Račkoga 5, Zagreb.
Radno je vrijeme blagajne radnim danom od 9 do 13 sati.

Novčanice također možete dostaviti poštom na adresu:
Hrvatska narodna banka
Sektor za gotov novac
Trg hrvatskih velikana 3
p. p. 859
10000 Zagreb

Nevažeće novčanice dostavljene poštom bit će zamijenjene za važeće novčanice u punom iznosu i dostavljene pošiljatelju.

Uzima li Hrvatska narodna banka naknadu za zamjenu nevažećih novčanica?

Hrvatska narodna banka ne naplaćuje naknadu za zamjenu nevažećih novčanica.

ZAPRIMANJE I/ILI ZAMJENA OŠTEĆENIH NOVČANICA I KOVANOG NOVCA

Oštećene novčanice i kovani novac kune primaju i/ili zamjenjuju:

  • kreditne institucije
  • pružatelj platnih usluga koji je ovlašten pružati platne usluge u Republici Hrvatskoj u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet
  • ovlašteni mjenjači
  • Financijska agencija
  • HP – Hrvatska pošta d.d.

Ako podnositelj predoči više od 50% novčanice odnosno ako je podnesen cijeli kovani novac koji je strojno obradiv i koji je prepoznatljiv s lica i naličja kako bi se mogla provjeriti njegova autentičnost.

Hrvatska narodna banka zamjenjuje isključivo obojene i ekstremno oštećene novčanice i kovani novac ako ispunjavaju uvjete za zamjenu prema važećim odlukama.

Zamjena obojenih novčanica kune u Hrvatskoj narodnoj banci

Hrvatska narodna banka zamjenjuje obojene novčanice kune ako obojenje nije posljedica aktiviranja elektrokemijske zaštite. Pri popunjavanju Zahtjeva za analizu i zamjenu obojenih novčanica kune podnositelj treba detaljno pojasniti kako je došlo do obojenja.

Hrvatska narodna banka zamjenjuje novčanice obojene elektrokemijskom zaštitom ako podnositelj zahtjeva priloži dokumentaciju o uzroku aktiviranja elektrokemijske zaštite. Pri popunjavanju Zahtjeva za analizu i zamjenu obojenih novčanica kune podnositelj treba detaljno pojasniti kako je došlo do oštećenja.

Oštećene novčanice i kovani novac koji Hrvatska narodna banka ne zamjenjuje

Hrvatska narodna banka ne zamjenjuje oštećene novčanice za koje postoji opravdana sumnja da su oštećene tijekom počinjenja kaznenog djela kao ni kovani novac koji nije oštećen zbog dugotrajne upotrebe u optjecaju.

Hrvatska narodna banka ne zamjenjuje obojene novčanice kune za koje podnositelj nije naveo uzrok obojenja, a postoji opravdana sumnja da su oštećene djelovanjem elektrokemijske zaštite.

Hrvatska narodna banka ne zamjenjuje oštećene novčanice i kovani novac koji su onečišćeni tako da predstavljaju rizik za zdravlje.

Zamjena oštećenih novčanica kune u Hrvatskoj narodnoj banci

Hrvatska narodna banka zamjenjuje oštećene novčanice kune i kada se predoči 50% novčanice ili manje od 50% novčanice, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva pisanom potvrdom nadležne institucije, primjerice Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, dokaže postojanje događaja više sile zbog koje je došlo do uništenja dijelova novčanice koji nedostaju i ako se utvrdi da je novčanica kune autentična. Oštećene novčanice kune podnositelj zahtjeva dostavlja uz ispunjen Zahtjev za analizu i zamjenu oštećenih novčanica kune.

Iznimno od navedenog, Hrvatska narodna banka zamjenjuje oštećene novčanice kune kada se predoči 50% novčanice ili manje od 50% novčanice i ako se na temelju podataka iz Zahtjeva za analizu i zamjenu oštećenih novčanica kuna te provedene tehničke analize nedvojbeno može utvrditi da su dijelovi novčanice koji nedostaju uništeni.

Zamjena oštećenoga kovanog novca kune u Hrvatskoj narodnoj banci

Hrvatska narodna banka zamjenjuje isključivo oštećeni kovani novac kune ako je na zamjenu podnesen cijeli kovani novac koji je prepoznatljiv s lica ili naličja. Oštećeni kovani novac kune podnositelj zahtjeva dostavlja uz ispunjen Zahtjev za analizu i zamjenu oštećenoga kovanog novca.

Postupak zamjene oštećenoga gotovog novca u Hrvatskoj narodnoj banci

Sastavite sve dijelove oštećenih novčanica i popunite Zahtjev za analizu i zamjenu oštećenih novčanica kune. Navedite sve detalje o načinu oštećenja koji su vam poznati. Ako posjedujete policijski zapisnik o uzroku oštećenja, npr. zapisnik o požaru, molimo da ga priložite zahtjevu.

Oštećeni gotov novac i zahtjeve možete donijeti osobno u Hrvatsku narodnu banku u Zagrebu, Trg hrvatskih velikana 3, ili dostaviti poštom na adresu:

Hrvatska narodna banka
Sektor za gotov novac
Trg hrvatskih velikana 3
p. p. 859
10000 Zagreb

Ako se na zamjenu dostavi oštećeni gotov novac koji Hrvatska narodna banka ne zamjenjuje, navedeni će biti vraćen pošiljatelju.

Što se zatim događa s oštećenim gotovim novcem?

Oštećenje se procjenjuje u Nacionalnom centru za analizu novčanica i Nacionalnom centru za analizu kovanog novca u svrhu provjere uvjeta za zamjenu. Analiza prosječno traje nekoliko dana. U slučaju jače oštećenoga gotovog novca, kao i slučaju kad se u vještačenje uključuju specijalizirani forenzični laboratoriji, procjena može trajati nekoliko tjedana.

Uzima li Hrvatska narodna banka naknadu za analizu i zamjenu oštećenog novca?

Hrvatska narodna banka utvrđuje i naplaćuje naknadu za analizu novčanica i kovanog novca kune, i to u sljedećim slučajevima:

  • ako se radi o novčanicama kune koje su oštećene aktivacijom uređaja protiv krađa, a na zamjenu se podnosi najmanje 100 (slovima: sto) komada novčanica kune – u iznosu od 1,00 kn (slovima: jedne kune) po oštećenoj novčanici kune koja se podnosi na zamjenu
  • ako se radi o oštećenom kovanom novcu kune, a na zamjenu se podnosi najmanje 1.000 (slovima: tisuću) komada oštećenoga kovanog novca kune – u iznosu od 3% (slovima: tri posto) nominalne vrijednosti oštećenoga kovanog novca kune koji se podnosi na zamjenu.

Hrvatska narodna banka ne naplaćuje naknadu za analizu novčanica i kovanog novca kune ako je gotov novac oštećen pri pokušaju ili počinjenju razbojništva, krađe ili drugoga kaznenog djela.

Zamjenjuje li Hrvatska narodna banka strani oštećeni gotov novac?

Hrvatska narodna banka ne zamjenjuje strani oštećeni gotov novac, već samo novac čiji je zakoniti izdavatelj, a to su novčanice kune i kovani novac kune.

Gdje se može zamijeniti strani oštećeni gotov novac?

Procedura zamjene stranoga oštećenoga gotovog novca može se pokrenuti u banci u kojoj ste klijent, kod banaka u inozemstvu ili u središnjoj banci zemlje koja je izdala stranu valutu.

Oštećene novčanice eura mogu se zamijeniti kod banaka ili središnje banke u zemljama iz područja Europske monetarne unije. Detalje o postupku zamjene i naknadi možete pronaći na internetskim stranicama središnjih banka.