Nacionalni program obuke

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 30.11.2020.
Hrvatska narodna banka kao zakoniti izdavač novca ima zadaću osigurati zaštitu i integritet novčanica i kovanog novca u optjecaju, a time i povjerenje javnosti u novčanice i kovani novac Republike Hrvatske. Osigurati integritet novčanica i kovanog novca kao sredstva plaćanja znači brzo uočiti sumnjive primjerke i obavijestiti o tome policiju, a sumnjive primjerke hitno dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci radi analize i pružanja potpore istragama koje provodi policija u svrhu suzbijanja izrade i raspačavanja krivotvorina.

Ciljane skupine

Nema dvojbe da je u lancu za suzbijanje krivotvorina najbitnija karika skupina osoba koje, obavljajući svoju profesionalnu aktivnost, svakodnevno rukuju novcem. Osobe kojima su novčanice i kovani novac svakog dana u ruci prva su barijera u zaštiti integriteta novčanica, te se očekuje, osim izvrsnog poznavanja karakteristika originalnih novčanica, da rukovanjem neprestano razvijaju osjetilo opipa i vida pri dodirivanju i gledanju novca te trajno memoriraju svojstva originalnih novčanica. Upravo to omogućit će brzo povezivanje memoriranih svojstava originalnog novca sa svojstvima novca koji je predmet provjere, a što će rezultirati izdvajanjem sumnjivih primjeraka. Hrvatska narodna banka u svrhu specijalističke obuke osoba koje svakodnevno rukuju gotovim novcem, što prije svega uključuje novčanice i kovani novac kuna i eura, provodi Nacionalni program za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca.

Nacionalni program za obuku provodi se i za određene ciljane skupine kojima poslovanje s gotovim novcem nije osnovna djelatnost, a svakodnevno su u doticaju s većim količinama novčanica i kovanog novca kao što su zaposlenici sektora trgovine. Nacionalni program za obuku otvoren je i drugim skupinama i subjektima koji iskažu interes za ovakvu obuku.

Način obuke

Način obuke sadržajem i satnicom prilagođen je svakoj skupini i provodi se na nekoliko razina, s ciljem da se polaznici upozore na potrebu kontinuirane provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca i stjecanja vještina kojima će moći djelotvorno obavljati provjeru autentičnosti.

Obuka na svim razinama uključuje teoretski i praktični dio. Teoretski dio obuke provodit će zaposlenici Nacionalnog centra za borbu protiv krivotvorenja, a praktični dio vještaci Nacionalnog centra za analizu novčanica i Nacionalnog centra za analizu kovanog novca, koji će s pomoću prezentacija i neposrednim rukovanjem autentičnim i krivotvorenim novčanicama nastojati polaznicima prenijeti stručna znanja stečena specijalističkom obukom u tiskarama i centrima za vještačenje unutar eurozone, a primijenjena u dugogodišnjoj praksi rada sa sumnjivim i krivotvorenim primjercima.

Razine obuke

Obuka se provodi na četiri razine, ovisno o ciljanim skupinama.

Ciljane su skupine prve razine obuke zaposlenici na blagajnama trgovačkog sektora, zaposlenici na naplati cestarina, zaposlenici na blagajnama kasina, učenici završnih razreda trgovačkih i srodnih škola, kao i druge skupine koje mogu obavljati ili obavljaju poslove na kojima će svakog dana biti u doticaju s većim količinama novčanica i kovanog novca.

Druga razina obuke namijenjena je prije svega zaposlenicima obveznika Odluke o uvjetima redistribuiranja novčanica i kovanog novca kuna i lipa, odnosno zaposlenicima koji svakodnevno u obavljanju svoje osnovne djelatnosti rukuju gotovim novcem, kao što su zaposlenici na blagajnama i u trezorima banaka, financijskih institucija i drugih ovlaštenih pružatelja usluga platnog prometa te zaposlenici specijaliziranih institucija i poslovnih subjekata koji redistribuiraju novčanice i kovani novac poput Financijske agencije, Hrvatske pošte i mjenjača.

Potencijalni polaznici treće razine obuke jesu instruktori koji su prošli drugu razinu obuke, a koje će na poziv Hrvatske narodne banke imenovati odgovorne osobe banaka i institucija u kojima su instruktori zaposleni.

Kao četvrtu razinu Hrvatska narodna banka u suradnji s Nacionalnim policijskim uredom organizira osnovnu i specijalističku obuku za zaposlenike policije koji rade na poslovima suzbijanja krivotvorenja novca.

Detalje o razinama obuke možete pronaći ovdje, kao i Program obuke za drugu razinu obuke.

Kako se prijaviti za obuku?

Prijava za obuku obavlja se s pomoću obrasca Prijava za obuku, koji je potrebno popuniti i poslati na e-adresu ncc.hr@hnb.hr. Hrvatska narodna banka utvrdit će termin obuke za prijavljenog polaznika, pri čemu će voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti svih institucija.

Hrvatska narodna banka obavijestit će polaznika o terminu obuke, a polaznik će imati obvezu popuniti i dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci prije održavanja obuke anonimni Anketni list koji će biti sastavni dio prijave za obuku, u svrhu stjecanja uvida u razinu polaznikova poznavanja materije.

Završetak obuke

Nakon završetka obuke polaznici popunjavaju Evaluacijski list.

Polaznicima prve razine obuke uručuje se Potvrda kojom se potvrđuje prisustvovanje obuci prve razine koju provodi Hrvatska narodna banka za ručnu provjeru autentičnosti novčanica i kovanog novca.

Polaznicima druge razine obuke uručuje se, nakon polaganja pismene provjere znanja, Uvjerenje kojim se potvrđuje uspješan prolazak obuke druge razine u Hrvatskoj narodnoj banci za ručnu provjeru kakvoće i autentičnosti novčanica i kovanog novca te stjecanje statusa instruktora za provođenje daljnje obuke u matičnoj instituciji. Instruktori su dužni podnositi periodične Izvještaje o daljnjoj obuci zaposlenika.

Polaznicima treće razine obuke uručuje se, nakon polaganja pismene provjere znanja, Uvjerenje kojim se potvrđuje uspješan prolazak obuke treće razine u Hrvatskoj narodnoj banci za ručnu provjeru kakvoće i autentičnosti novčanica i kovanog novca.