Makroekonomske projekcije

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 30.12.2022.
Makroekonomske projekcije prikazuju prognoze glavnih makroekonomskih pokazatelja za Hrvatsku i posljednje službene projekcije Hrvatske narodne banke.

Hrvatska narodna banka dva puta godišnje (u srpnju i prosincu) u publikaciji Makroekonomska kretanja i prognoze objavljuje projekcije osnovnih makroekonomskih pokazatelja za Hrvatsku. Prognoze uključuju kvantifikaciju očekivanih kretanja pojedinih varijabla (projekcije), opis pretpostavki na kojima se one zasnivaju, analizu glavnih rizika za ostvarenje projekcija te komentar odstupanja tekućih projekcija od prethodnih očekivanja.

U nastavku je prikazana svodna tablica projiciranih vrijednosti glavnih makroekonomskih pokazatelja za Hrvatsku, koja je u različitom sadržajnom obuhvatu objavljena u Makroekonomskim kretanjima i prognozama, br. 13. Prikazana su i odstupanja od prethodne projekcije. Odabrane varijable u svodnoj tablici grupirane su redom po područjima: nacionalni računi, tržište rada, cijene, vanjski sektor i monetarna kretanja.

Svodna tablica projiciranih makroekonomskih veličina

Preuzmite tablicu